ชุมชนบ้านดู่ ต.เมืองปักธงชัย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านดู่

บ้านดู่เป็นชุมชนลาวเวียงจันทน์ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ได้ยกกองทัพไปทำศึกสงครามที่เมืองเวียงจันทน์ และได้กวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทน์มาด้วย เมื่อถึงเมืองนครราชสีมาได้แบ่งเชลยให้ไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่ด่านจะโปะ โดยมีบางส่วนที่มีพ่อหลวงสงครามอินทะวงศ์เป็นผู้นำและได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานทางทิศตะวันออกตามคลองลำซอของเมืองปักธงชัย โดยได้นำพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและกระแหม่งสัมฤทธิ์ที่พ่อหลวงสงครามใช้ตีเป็นสัญญาณไม่ให้หลงกันมาด้วย และได้จัดตั้งชุมชนขึ้นที่นี่ บริเวณนี้มีต้นประดู่ใหญ่อยู่ท้ายหมู่บ้าน คนลาวเรียกต้นประดู่สั้นๆ ว่า “ดู่” จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านดู่และกลายเป็นชุมชนในปัจจุบัน

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านดู่

อัตลักษณ์ชุมชนจะเป็นการแต่งกายของแม่หญิงลาวเวียงที่นิยมนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วง โดยผ้าซิ่นจะมี 3 ส่วน มีหัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น หัวซิ่นจะใช้ผ้าขิดสีแดงตัวซิ่นจะเป็นลายเอกลักษณ์เรียกว่าซิ่นคั่นลูกลาย (หางกระรอก) ตีนซิ่นจะเป็นส่วนบ่งบอกสถานภาพของผู้สวมใส่ สาวโสดใช้ตีนซิ่นลายสีแดง ถ้าแต่งงานแล้วใช้ตีนซิ่นลายสีดำ  ชาวบ้านดู่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม พอว่างจากการทำไร่ ทำนา ผู้ชายก็จะทำจักสาน ส่วนผู้หญิงทอผ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ใช้ในครอบครัว   ต่อมาเมืองปักธงชัย เกิดภัยแล้งติดต่อกันหลายปีผลผลิตทางการเกษตร   ไม่ดีด้วยความลำบากชาวบ้านจึงนำผ้าไหมที่ทอไว้ไปแลกข้าวของที่จำเป็นกับร้านค้าในตลาดปักธงชัย ซึ่งปรากฎว่าผ้าไหมลายหางกระรอกจากบ้านดู่เป็นที่ต้องการมาก ชาวบ้านจึงยึดอาชีพทอผ้าไหมรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน  

เมื่อเดินทางมาถึงบ้านดู่สถานที่แรกที่ต้องแวะคือศาลปู่ตาซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านดู่กราบไหว้ขอพรให้ช่วยดูแลปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว ซึ่งจะจัดเซ่นไหว้ในเดือนที่ 6 ของทุกปี กราบไหว้เรือแม่ย่าศรีประดู่ทอง เรือโบราณอายุประมาณ 150-200 ปี ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนและยังเป็นที่เก็บรวบรวมผ้าไหมลายโบราณซึ่งมีอายุถึง 200 ปี เดินเล่นลานวัฒนธรรมและศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านและเที่ยวชมการย้อมเส้นไหมจากวัสดุธรรมชาติ สีธรรมชาติ  ดูการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก ผ้าไหมลายขัดพื้นฐาน ผ้าไหมลายหางกระรอก ผ้าไหมลายสายฝน ผ้าไหมลายมัดหมี่  ชมการทำผ้าบาติกที่มีลวดลายจากปลายปากกาเขียนเทียนและยังมีแบบใช้บล็อกไม้พิมพ์ มีกรอบเฟรมไม้พร้อม  ผ้าไหมไว้ให้ผู้ที่สนใจเขียนเทียน ลงสี พร้อมนำกลับไปเป็นที่ระลึกและแวะซื้อของฝากที่ศูนย์จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  ผ้าบาติก  ผลิตภัณฑ์จากผ้าขิดและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมทุกชนิดในราคาย่อมเยา

ข้อมูลการติดต่อ :

  • หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ต.เมืองปักธงชัย  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา
  • ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  0584823139,  ประธานกรรมการ  0811861545
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย   โทรศัพท์  044441638

Leave a Reply

error: Content is protected !!