ชุมชนบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 ตำบลดังบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนจากคำบอกเล่า มีชาวไทยอีสาน 13 ครัวเรือน อพยพมาเมื่อปี พ.ศ. 2460 มาถึงบ้านฝายดินสอ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำใช้ตลอดปี จึงก่อเกิดหมู่บ้านชุมชนมานานกว่าร้อยปี โดยมีหลักฐานทางวัฒนธรรมเป็นบ่อน้ำที่พระสงฆ์ใช้สรงน้ำ ณ วังโบสถ์ ยังคงอนุรักษ์ไว้ ชาวบ้านฝายดินสอมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไรและปลูกผักหลังบ้านเป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษ เมื่ออพยพมาตั้งบ้านเรือนพบบ่อน้ำและลำธาร น้ำผุดไหลผ่านหมู่บ้านยาวประมาณ 3 กิโลเมตร จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาชีพอีกอย่างคือการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้า เพื่อเป็นเครื่องแต่งกายประจำหมู่บ้านฝายดินสอ ส่วนชื่อบ้านฝายดินสอเมื่อชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนแล้วพบก่อนหินมากั้นเป็นฝายและหิน สามารถเขียนเป็นดินสอได้จึงเรียกชื่อบ้านฝายดินสอนั้นเอง

อัตลักษณ์ของชุมชน

เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นสเน่ห์ท้าทายให้สัมผัส คือมีภาษาไทยคอนสาร มีการแต่งกายด้วย  ผ้าฝ้ายลายขิดคอนสารที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะชุดที่ชาวบ้านใส่ในพิธีต่าง ๆ เสื้อขาวกางเกงและผ้านุ่งสีแดง  เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านและอาหารถิ่นชวนลิ้มลอง คือแกงหน่อไม้ไก่ คั่วปลา คั่วเนื้อ ทานกับผักขี้นาก

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม

มีที่พักโฮมสเตย์หลากหลาย ทั้งบ้านโบราณ บ้านโมเดิร์นและบ้านสวน สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ ในสวนหมาก สวนมะพร้าว สวนผลไม้ปลอดสารพิษและกิจกรรมตื่นเต้นคืออาชีพของคนเก็บหมาก ลงล่องแพไม้ไผ่ ไปชมวิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้ฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา เดินเล่นชมทิวทัศน์ท้องทุ่งบนสะพานไม้หมาก และวัฒนธรรมประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ที่นำอัตลักษณ์ทั้งมวลของคนคอนสารรับขวัญนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือน อย่างน่าประทับใจ

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านฝายดินสอ หมู่ที่ 3 ตำบลดังบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • นายสายใจ ภูมิคอนสาร ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0879940509
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044876179

Leave a Reply

error: Content is protected !!