ชุมชนบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต.โคกงาม  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกได้มีนายผาย อบอ้วน จำนวน 5 ครัวเรือน พากันอพยพมาจากบ้านแพง อำเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม เข้ามาจองที่ทำกินในเขตพื้นที่ภูพานคำและได้เล็งเห็นว่าพื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์มาก จึงได้พากันตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาปี พ.ศ. 2471 ได้มีชาวบ้านย้ายเข้ามาอีก 25 ครัวเรือน ต่อมานายผายได้ปรึกษากับกลุ่มชาวบ้านว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านอย่างไรจึงจะเหมาะสม และได้เสนอชื่อหมู่บ้านว่า “คำหญ้าแดง” ซึ่งมีที่มาคือมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านและ มีน้ำในหนองเป็นน้ำคำ ซึ่งทำให้หญ้าที่อยู่ในหนองน้ำนั้นกลายเป็นสีแดง ชาวบ้านเรียกหนองน้ำนั้นว่า “หนองคำหญ้าแดง” มาจนถึงทุกวันนี้ ทุกคนก็เห็นชอบด้วย บ้านคำหญ้าแดงขึ้นอยู่กับตำบลสาวะถี   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาก็แยกเป็นตำบลป่าหวยนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านคำหญ้าแดง

บ้านคำหญ้าแดงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจุดเรียนรู้ภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านคำหญ้าแดง ส่วนมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น  สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ วัดป่าคีรีวัน (คำหวายยาง)  วัดวังจระเข้ ตะเคียนร้อยปี ตาปะขาวคำไพร เจ้าแม่สีบัวบานและแหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมท่องเที่ยวที่หน้าสนใจคือ กิจกรรมกางเต็นท์  พักแรม  กิจกรรมการปั่นจักรยานขึ้นเที่ยวชมธรรมชาติบริเวณอุทยานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดชมวิว หินช้างสี ในบริเวณพื้นที่นี้ได้กำหนดเส้นทางการเดินทางเพื่อศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจไว้หลายจุด อาทิ กลุ่มหินช้างสี โป่งธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน ภาพเขียนสีสลักก่อนประวัติศาสตร์ จุดชมวิวหินหัวกะโหลก สามารถมองเห็นตัวอำเภอเมืองขอนแก่นมุมสูงในระยะไกล สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณริมเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งตะวันตกได้อีกด้วย นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียว

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน 

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนคำหญ้าแดงยังมีจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้และเที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารพื้นบ้านและขนมไทย  กลุ่มลูกประคบสมุนไพรและนวดแผนไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในชุมชนให้เยี่ยมชมและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต.โคกงาม  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น
  • นายสุทน นุบาล กำนันตำบลโคกงาม โทรศัพท์ 087235 5859
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอบ้านฝาง  โทรศัพท์  043-269-282

Leave a Reply

error: Content is protected !!