ชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประวัติความเป็น

จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ แต่เดิมตาดฟ้าดงสะคร่าน มีชื่อว่าบ้านห้วยคอนใหญ่ อยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลโนนหัน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ทำให้บ้านห้วยคอนใหญ่ย้ายไปขึ้นตรงกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นได้ประมาณ 60 ปี  ก็มีการเปลี่ยนเขตการปกครองให้บ้านห้วยคอนใหญ่ย้ายมาขึ้นตรงกับกิ่งอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 กิ่งอำเภอภูผาม่านได้ตั้งขึ้นเป็นอำเภอภูผาม่าน และในปีนี้บ้านห้วยคอนใหญ่ได้ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านมาเป็น “บ้านดงสะคร่าน”

อัตลักณ์ของชุมชน

“บ้านดงสะคร่าน” เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนมายาวนาน ชื่อ “ดงสะคร่าน” มาจากในบริเวณหมู่บ้านมีสมุนไพรจำนวนมากมีลักษณะเป็นเถาวัลย์ ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “สะค้าน” เมื่อนำมาปลอกเปลือกและผ่าเป็นซีก ๆ ชาวบ้านนิยมนำมาปรุงอาหารในเมนูต่าง ๆ แทนพริก เพราะรสชาติ เผ็ดร้อน ซึ่งสะค้านมีสรรพคุณในการขับเลือดและบำรุงร่างกาย จึงได้นำชื่อของสมุนไพรสะค้านมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน บ้านดงสะคร่านตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสลับเนินเขาขนาดใหญ่ โดยพื้นที่มีติดกับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาภูผาม่านอยู่ทางทิศเหนือทอดยาวตลอดแนว จึงทำให้ชาวบ้านดงสะคร่านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลักคือทำไร่ พื้นที่ในหมู่บ้านมีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เหมาะแก่การปลูกอ้อย, ข้าว, ถั่วเหลือง,ข้าวโพด,ไม้ผลยืนต้นและพืชผัก เช่น กะหล่ำปลี ผักชี

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นสบายและอาศัยอยู่บนภูเขา มีจุดชมวิว  ชมพระอาทิตย์ยามเช้า สัมผัสธรรมชาติทะเลหมอก ภูเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านได้เกือบทั้งหมด สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จุดชมวิวดงสะคร่าน น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดทิดมี ป่าสนสามใบ และ สวนดอกดาวเรืองที่จะบานพร้อมกันสวยที่สุดในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม นอกจากหมู่บ้านดงสะคร่านจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีผลิตภัณฑ์โดยชุมชนที่ผลิตจากไม้ไผ่นำมาจักรสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อยืดพิมพ์ลายรถอีโก่ง แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งสามารถพบเห็นรถอีโก่งได้ทุกบ้าน ถุงผ้าพิมพ์ลายของหมู่บ้านและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชาวบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกจากชาวบ้านดงสะคร่าน

ข้อมูลการติดต่อ : 

  • ชุมชนบ้านดงสะคร่าน  หมู่ที่ 7 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูผาม่าน โทรศัพท์  0885571499, 043246000

Leave a Reply

error: Content is protected !!