บ้านหนองแวงเหนือ

ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ ต.ภูปอ  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาบ้านหนองแวงเหนือคือเป็นกลุ่มผู้ลาวที่เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสีและนางจีน ทรัพย์ชม ย้ายมาจากบ้านโจดในตัวเมืองกาฬสินธุ์เป็นครอบครัวแรกในปี พ.ศ. 2482 ต่อมาก็ได้มีครอบครัวอื่นอพยพตามมา ทั้งมาจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ชาวบ้านที่นี่โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของที่นี่คือ ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ

ชาวบ้านที่นี่มีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญมากคือ พระพุทธไสยาสน์ภูปอ เป็นพระพุทธไสยาสน์จำหลักไว้บนผาหินโบราณสององค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีอายุราว 1,500 ปี มีลักษณะงดงามอ่อนช้อย โดยมีประวัติที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่าพระพุทธไสยาสน์ 2 องค์นี้ สร้างขึ้นในช่วงที่มีการสร้างพระธาตุพนม พุทธศาสนิกชนที่อยู่หัวเมืองต่าง ๆ เมื่อทราบข่าวการสร้างพระธาตุพนมก็มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจะมาร่วมสร้างพระธาตุ โดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบาก เมื่อองค์พระธาตุพนมได้สร้างเสร็จสิ้น ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาไม่ทันสร้างองค์พระธาตุก็ไม่ยอมละความตั้งใจปล่อยให้การเดินทางมาสูญเปล่า จึงร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพพานไว้ 2 องค์ ณ พุทธสถานภูปอแห่งนี้

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวของบ้านหนองแวงเหนือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้งน้อย ป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเป็นแหล่งอาหารที่สามารถหาได้ตามฤดูกาลและพืชสมุนไพรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเทพสถิตและแหล่งเรียนรู้จุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีด การทำเครื่องจักสาน การสร้างลายบนผ้าด้วยยางกล้วย การทอผ้า การเย็บผ้าด้วยมือ การแปรรูปอาหาร  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และสามารถร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้ นอกจากนี้บ้านหนองแวงเหนือยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก  ยางกล้วยจนกลายเป็นเสื้อลายยางกล้วยที่มีลายสวยงามไม่เหมือนใคร ผ้าฝ้ายปักมือฝีมือแม่บ้าน บ้านหนองแวงเหนือที่มีความปราณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป กล้วยแซ่บ และกล้วยรสชาติต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อติดมือกลับบ้านเป็นของฝากของที่ระลึกจากชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลการติดต่อ : 

  • ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ภูปอ  อ.เมืองกาฬสินธุ์   จ.กาฬสินธุ์
  • หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองแวงภูปอ  โทรศัพท์ 0885712681
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043811447

Leave a Reply

error: Content is protected !!