ชุมชนบ้านแพง ม.1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านแพงเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 บ้านแพงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เริ่มแรกของการตั้งหมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านงิ้ว บ้านโนนซึ่งอยู่ในอำเภอวาปีปทุม  ในปัจจุบัน ต่อมาได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านท่าสวนยาง ที่มีเชื้อสายมาจากประเทศลาวได้อพยพมาอยู่   บ้านแพงเพิ่มอีก  เพราะถิ่นเดิมเดือดร้อนเนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้งและมีผู้นำที่มีเชื้อสายเจ้านายเมืองหลวงพระบางเป็นผู้หญิง บรรดาศักดิ์เป็นถึงอุปราช (อุปฮาด) คือ ญาแม่หม่อมนารีและมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ติดตามมาด้วย ที่มาของชื่อบ้านแพงนั้นเป็นเพราะในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีต้นแพงขึ้นอยู่หนาแน่นจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านแพง

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านแพง

ชุมชนบ้านแพงได้มีการสืบทอดการทอเสื้อกกจากบรรพบุรุษมากว่า 100 ปี เป็นอัตลักษณ์และ   ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนที่ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมมาทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ บางส่วนทอเก็บไว้สำหรับงานบุญช่วงเทศกาลประเพณีจนเป็นวิถีของชุมชนมาถึงปัจจุบัน

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านแพงเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตการทอเสื่อกก  มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมายและมีการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นที่การไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชุมชนที่ดอนปู่ตา กราบพระวัดชัยประสิทธิ์ชมภาพวาดฝาผนังบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนและการทอเสื่อกกบ้านแพง เข้าชมศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกบ้านแพง หมู่ที่ 1 พักผ่อนชมวิวให้อาหารปลาบึงบ้านแพง กราบสักการะขอพรองค์พระใหญ่ใจกลางบึงแพง จุดสุดท้ายเลือกซื้อสินค้าที่ศูนย์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  OTOP บ้านแพง ซึ่งมีสินค้าที่ได้แปรรูปและพัฒนาขึ้น จากทอเสื่อกกเพื่อเป็นของฝากให้เลือกซื้อได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมวกคาวบอย กล่องทิชชู่ แบบเหลี่ยมและแบบกลม กล่องไม้จิ้มฟันและสินค้าอื่นๆ

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านแพง  ม.1  ต.แพง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
  • ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพง โทรศัพท์ 0819641396
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย โทรศัพท์ 043761988

Leave a Reply

error: Content is protected !!