ชุมชนบ้านโพนฮาด  หมู่ที่ 12  ต.ดงครั่งน้อย  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

บ้านโพนฮาดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 เป็นชื่อตั้งขึ้นตามตำนานเล่าว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนมี พระยาฮาดและพระยาทอน มีศักดิ์เป็นพี่น้องกัน พร้อมบริวารคือพระนางจะแอ่นและพระนางแสนสี ซึ่งเป็นพ่อค้าขายครั่ง ได้เดินทางมาขายครั่งท่ามกลางทุ่งอันกว้างใหญ่มีความแห้งแล้งกันดาร ต่อมาพระยาฮาด และพระนางทั้งสอง ได้เสียชีวิตลงที่บ้านโพนฮาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านโพนฮาดในปัจจุบัน  ส่วนพระยาทอน ได้เสียชีวิตลงที่บ้านโพนทอน ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านโพนฮาด หมู่บ้านโพนฮาดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งผักปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์ แมลงเลิศรส ฟังเพลงกล่อมผัก เป็นแหล่งปักพัดยศแห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดตามคำขวัญที่ว่า “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องแมลงเลิศรส พัดยศล้ำเลิศงานฝีมือ เลื่องลือผักปลอดสารพิษ ม่วนอีหลีประเพณีบุญบั้งไฟ พระเจ้าใหญ่ร่วมบูชา ตำนานพระยาฮาด พระยาทอน”

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโพนฮาด

อัตลักษณ์ชาวบ้านโพนฮาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก ทำเกษตรผสมผสาน  ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ชาวบ้านนิยมปลูกผักไว้กินเอง

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

เรียนรู้จากฝึกฝนทดลองทำจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ศึกษาดูงานสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนต้นแบบเศรฐกิจพอเพียงฐานเรียนรู้ไฟล่อแมลง ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม ฐานเรียนรู้การทำพัดยศ ฐานเรียนรู้การปลูกผัก  และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากจะมีฐานเรียนรู้ให้ศึกษาและเที่ยวชมแล้ว บ้านโพนฮาดยังมีบริการ   โฮมสเตย์ไว้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่พัฒนาขึ้นจากวัตถุดิบภายในชุมชนอย่าง สบู่แป้งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา วุ้นมะพร้าวน้ำหอมและเครื่องดื่มน้ำมะนาวน้ำผึ้งที่ผลิตใหม่ทุกวัน หากพูดถึง อัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีของชาวบ้านโพนฮาดก็คือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้มาเยือน

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  • นายสุวรรณ บุญสงกา ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 08 9273 9500
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย

Leave a Reply

error: Content is protected !!