ชุมชนบ้านโนนสวรรค์  ตำบลท่าลี่  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านโนนสวรรค์ประมาณ พ.ศ. 2490 มีนายจันดี ดีลา (พ่อใหญ่ไส้มัน)   พร้อมครอบครัวได้อพยพมาจากบ้านบัวโคกคีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาพักอยู่บ้านเหล่า หมากจันทร์ ได้มาพบห้วยหนองบ่อ (บ่อเกลือ) บริเวณที่ตั้งบ้านปัจจุบัน ในขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่ากว้างรกเต็มไปด้วยป่าไม้และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด จึงได้มาปลูกบ้านไม้ขึ้น ด้วยบริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดขึ้นที่โพน (ดินจอมปลวกที่เป็นเนินสูง) ชื่อต้นกะเดา (สะเดา) จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านกะเดา” และได้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2500 พระอาจารย์เคน ซึ่งจำพรรษาที่วัดศรีสุขบ้านเหล่าหมากจันทน์ ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้บอกชาวบ้านในขณะนั้นว่าชื่อบ้านกะเดา ดูไม่เป็นสิริมงคลและไม่ถูกต้องตามตำรานักท่านจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้ใหม่ว่า “บ้านโนนสวรรค์” และได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรกคือนายลับ กลางวิชัย

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนสวรรค์

ชาวบ้านโนนสวรรค์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง  ยางพารา เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองและจำหน่ายบางส่วน นอกจากนั้นก็มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวสัมผัส  วิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้านร่วมบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและเดินป่าศึกษาธรรมชาติเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโนนสวรรค์อาทิเช่น การทอเสื่อถักจากกก การทอผ้าด้วยมือและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมหาชนก

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านโนนสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญประกอบด้วย ท่องเที่ยว  วัดถ้ำผาสวรรค์ ลานหินตั้ง จุดชมวิวผาตากซ่ง สะพานหินและลานหินงามสามจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของท้องถิ่น และพักรับประทานอาหาร ณ ลานหินงามสามจังหวัด ด้วยเมนูพื้นบ้าน อาทิ แกงยอดอ้อยใส่เห็ดโคน น่องไก่ทอดและส้มตำ รวมทั้งของหวานประจำบ้านโนนสวรรค์คือ “มะม่วงมหาชนก” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของที่นี่ ปลูกเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากบ้านโนนสวรรค์จะมีแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สำคัญแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงมหาชนก ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากจากชาวบ้านโนนสวรรค์อีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  • นายวินัย มุงคุลแสน ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 06 3236 7628
  • นางวงเวียน พลนามอินทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์
  • โทรศัพท์ 06 1238 9965
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์  04220 2529

Leave a Reply

error: Content is protected !!