ชุมชนบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประวัตความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านเชียง  มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวางประเทศลาว และได้ข้ามแม่น้ำโขงทางฝั่งเมืองหนองคาย ลัดเลาะมาทางบ้านสามพร้าว บ้านบุญมี และสุดท้ายได้มาเจอดงแพง ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเชียงในปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศเป็นที่เนินรูปไข่ และมีลำห้วยล้อมรอบเหมาะแก่การทำนา ผู้นำชาวบ้านคือท้าวเชียงใหญ่จึงได้หมายตาเอาไว้ จากนั้นได้อพยพต่อไปจนถึงบ้านยา พักอยู่ที่นั่น 1 คืน จึงได้ขอแยกออกมาจากกลุ่มใหญ่ โดยมีท้าวเชียงคะ ท้าวเชียงนะและ  ท้าวเชียงพิน ร่วมมาด้วยและพากันกลับมาตั้งรกรากหักร้างถางพงเพื่อทำที่นาในที่บ้านเชียงปัจจุบันประมาณปี พ.ศ 2370 จึงได้มีชาวลาวจากเมืองพวนอพยพลงมาอยู่ด้วยและกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ในเวลาต่อมา

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านเชียง

ชาวบ้านเชียงสืบสายเลือดกันมากว่า 200 ปี ยึดมั่นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่ โดยหารู้ไม่ว่าใต้พื้นแผ่นดินที่พากันตั้งบ้านเรือนอยู่นั้น เคยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่บรรพบุรุษเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ เมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแล้ว หลังจากค้นพบ วัตถุโบราณจึงได้เป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน” บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี วิสัยทัศน์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีอยู่ดีมีสุข คำขวัญ “สะพานไม้ข้ามห้วยนาน้อยร่องรอย   อารยธรรม บึงนาคำชวนพิศ ศาลศักดิ์สิทธิ์ปู่ขุนเชียง”

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

เส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วยฐานการต้อนรับและบริการข้อมูล ฐานสะพานไม้โบราณข้ามห้วยนาน้อย ฐานเกษตรพอเพียงเพาะเห็ดและพืชผักสวนครัว   ฐานบ้านไม้ไทพวน ฐานปั้นหม้อเขียนสี ฐานแปรรูปอาหารและบ้านโฮมสเตย์ และสุดท้ายชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและหลุมขุดค้นวัตถุโบราณที่วัดโพธิ์ศรีใน  ผลิตภัณฑ์โดยชุมชนของบ้านเชียง เช่น เขียนหม้อ ตุ๊กตาผ้า สร้อยดอกข้าว รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ของบ้านเชียงอีกหลากหลาย

ข้อมูลการติดต่อ 

  • หมู่บ้านเชียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  • นายอารักษ์  ภูมิศรีแก้ว ประธานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีชุมชนบ้านเชียง โทรศัพท์ 09 6456 6926
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำหนองหาน จ.อุดรธานี โทรศัพท์  04226 1162

Leave a Reply

error: Content is protected !!