ชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา

บ้านห้วยทราย จากอดีตพื้นที่สีแดงที่เคยเป็นที่หลบภัย ที่อยู่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันหลิกโฉมมาสู่หมู่บ้านสีขาว ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มิตรภาพ และความสุข ผู้คนที่มาอาศัยที่นี่ในอดีตต่างก็อพยพย้ายถิ่นฐานกันมา จนได้มารวมกันอยู่ที่นี่ มาถึงในช่วงที่เต็มไปด้วยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่นี่เป็นพื้นที่ที่แสนอันตราย มีการเสียชีวิตกันไม่เว้นแต่ละวัน ไฟฟ้า น้ำประปาไม่ต้องพูดถึงเลย ไม่มีสักอย่างผู้คนอดอยากมาก ยาเสพติดมากมายจนภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีทางทหารเข้ามาช่วยจัดการ มีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแล ทำให้พื้นที่สีแดงแห่งนี้เปลี่ยนไปผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ก็หมดไปตามกาลเวลา ยาเสพติดก็หมดไปจากพื้นที่ จนตอนนี้หมู่บ้านแห่งนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข มีอาชีพ มีรายได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านห้วยทราย

วิถีชีวิตของคนบ้านห้วยทราย เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง เอื้อเฟื้อ และยึดหลักฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของชาติพันธุ์ลาว รวมมาถึงชาวลาวอีสานในบ้านเราด้วย หลักนี้ต้องแยกออกมาเป็น 2 ส่วน

  1. ฮีตสิบสอง คือประเพณีอันดีงามที่ควรปฏิบัติสืบทอด ฮีต มาจากคำว่า “จารีต” หมายถึงความประพฤติ ประเพณีที่ดีงาม ที่ควรปฏิบัติสืบต่อกันไป  สิบสอง คือ 12 เดือน คืองานบุญทั้งสิบสองเดือน เช่นงานบุญพระเวส งานบุญสงกรานต์ เป็นต้น
  2. คองสิบสี่ คือข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิต คอง มาจากคำว่า “ครรลอง” คือแนวทางปฏิบัติตัว  สิบสี่ คือ 14 ข้อที่ควรปฏิบัติในชีวิตใช้ได้กับทั้งคนทั่วไป และคนชั้นปกครอง

นอกจากที่นี่จะใช้หลักการดั้งเดิมในการดำเนินชีวิตแล้ว อีกหนึ่งหลักที่ยึดถือกันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ รักธรรมชาติ และรักษาให้ธรรมชาติคงอยู่ต่อไปเพื่อลูกหลาน

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์

ที่บ้านห้วยทรายนอกจากจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเช่น ถ้ำดินเพียงที่อดีตเคยเป็นที่หลบภัยของกลุ่มผกค. ถ้ำดินเพียง แปลตามชื่อเลยคือถ้ำที่มีระดับสูงประมาณพื้นดิน ไม่สูงมาก ขุดลึกลงไปด้านล่าง มีช่องระบายอากาศเป็นระยะ อีดตเคยเอาไว้หลบภัยจากการโจมตี กวาดล้าง ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่เที่ยวข้างเคียงเช่น   ผาจันได ภูพานทอง วนอุทยานบัวบาน ภูผาข่า เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์อื่นๆของที่นี่ ถ้าเป็นของกินก็หนีไม่พ้นกล้วยตากรสเลิศ แจ่วบองปลาร้าสุก แจ่วบองอบแห้ง น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ น้ำพริกไข่เค็มเป็นต้น นอกจากของกินแล้วของฝากอื่นๆก็มีเช่น สบู่สมุนไพรกวาวเครือแดง ไม้กวาดดอกหญ้า ลูกประคบ แหม่ มาที่นี่  ที่เดียวได้ของกลับบ้านเต็มรถกันเลย

ข้อมูลการติดต่อ

  • นายประสิทธิ์ จันทะแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  081060 9252
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์  04231 6728

Leave a Reply

error: Content is protected !!