ชุมชนบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา

ถ้าพูดถึง “วิถีคนเทิงภู” คงหนีไม่พ้นที่จะต้องกล่าวถึงที่นี่ เดิมทีชื่อบ้านเตาถ่าน แต่ถ้าให้เล่าย้อนไปว่าทำไมต้องเป็น “คนเทิงภู” ก็คงต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อน ที่ชาวบ้านแถบนี้อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นภูเขา รักสงบ รักธรรมชาติ มีชีวิตผูกพันธ์กับภูเขาและผืนป่า จึงได้ชื่อว่าเป็น “คนเทิงภู”

ที่ชุมชนบ้านภูพานทองนี้มีประชากรรวมประมาณ 1,200 คน 545 ครัวเรือน สภาพแวดล้อม ในหมู่บ้านก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ปัจจุบันก็ยังคงเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา น้ำตก สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ มีอาหารป่าตามฤดูกาลและที่สำคัญคือที่นี่อากาศดีมาก มากเสียจนคนที่นี่บอกว่า “เที่ยวเทิงภูหนึ่งวัน อายุยืนนานหนึ่งปี” กันเลยทีเดียว

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านภูพานทอง

วิถีคนเทิงภู คือคำนิยามที่เป็นบทสรุปทั้งหมดของอัตลักษณ์ของคนที่นี่ ทั้งการอยู่กินกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เพราะอาชีพหลักของคนที่นี่คือการหาของป่าเพื่อมาจำหน่ายในชุมชน กับการเพาะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่พึ่งพาสารเคมี ถึงแม้ว่าที่นี่จะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่วิถีชีวิตที่เป็นการทำเกษตรธรรมชาติเต็มรูปแบบ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต และยังคงรักษาความเป็น “คนเทิงภู” ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

แหล่งท่องเทียวและผลิตภัณฑ์

ที่หมู่บ้านภูพานทองมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่โดดเด่นหลายที่ และหลายรูปแบบตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่หลากหลายของทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่น ภูพานน้อย ที่ขึ้นไปแล้วจะมองเห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามอลังการ หรือขึ้นเขาไปจุมชมวิวผาชมเมือง วนอุทยาน บัวบาน หรือจะลงมาเล่นน้ำตกที่นำตกเฒ่าโด้ น้ำตกเล็ก ๆ ที่เป็นที่พักผ่อนของชุมชน แล้วถ้ามาที่นี่ พลาดไม่ได้ ที่จะต้องมาเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งประมงของชาวบ้านล้อมรอบด้วยขุนเขา ถ้ามาแล้วต้องมาเล่นน้ำตีโป่งกับคนที่นี่ด้วยนะ ไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงจริง ๆ  หรือใครสนใจพวกผ้าทอ จักสาน ที่นี่ก็มีกลุ่มจักสาน กลุ่มผ้าทอ กลุ่มทอเสื่อ มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของ ชาวบ้านจำหน่ายหรือถ้าใครเป็นสายสุขภาพ ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติที่ชาวบ้านทำกันเองมาจำหน่ายด้วย ไม่ว่าจะเป็นมัลเบอร์รี่ทั้งสด ทั้งแปรรูป กล้วยฉาบเลิศรส และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อมูลการติดต่อ  

  • ชุมชนบ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
  • นายโชคไพสิฐ  ศิริศรีธานี ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0895715161,  0630699392
  • สำนักงานพัฒนาการอำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์  042316728

Leave a Reply

error: Content is protected !!