ชุมชนบ้านผาเจาะ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา             

ประวัติแต่ดั้งแต่เดิมมาของที่นี่ไม่มีปรากฎชัดเจน แต่ตามที่คนเก่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาคือ รุ่นปู่ ย่า ตา ทวด ของคนที่นี่เดินทางเรื่อยมาจนมาถึงบริเวณนี้ มองดูเป็นที่ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีภูเขาชันสูงใหญ่ มีรูปร่างที่โดดเด่น แปลกตา เหมือนหน้าผาที่มีใครมาเจาะรูไว้ จึงได้ลงหลักปักฐาน ประกอบอาชีพ ทำมาหากินบนผืนดินที่แสนจะอุดมสมบูรณ์เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2508 จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านโดยมี “พ่อปา ยอดตา” เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก โดยในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านส่วนมากก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ โดยที่ทั้งหมดนี้ทำโดยยึดแนวทางศาสตร์พระราชา ตามรอยเศรษฐกิจพเพียงของในหลวงรัชการที่ 9

อัตลักษณ์ของชุมชน

วิถีชีวิตชาวไทยอีสานที่หมู่บ้านผาเจาะนี้สืบทอดสายเลือดกันมากว่าร้อยปี มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังรักษาวิถีชีวิตของความเป็นชาวอีสานไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นภาษา การพูดจา วัฒนธรรม การแต่งกายและรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่สืบทอดกรรมวิธี และเทคนิคการทำ รวมถึงลวดลายที่เป็นแบบเฉพาะของชุมชนเอง ต่อยอดไปเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้วัสดุที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายของอดีตไว้ได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ หรือแม้แต่การจักสานตระกร้าด้วยเส้นพลาสติก ด้วยวิถีของชาวไทยอีสานก็จะขึ้นขื่อในเรื่องของภาษาและอุปนิสัยที่โอบอ้อมอารี ยิ้มแย้ม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำให้ชุมชนแห่งนี้เพิ่มความน่ารักไปได้อีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

นอกจากวิถีชีวิตแล้วอีกสิ่งที่เป็นที่โดดเด่นคือเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี ที่นี่มีประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณคือ ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ สรงน้ำพระใหญ่ ที่จะจัดทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี โดยที่จะมีคนหมู่บ้านเทพคีรีและหมู่บ้านใกล้เคียง เดินทางมาร่วมในงานบุญนี้ด้วย

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและโดดเด่นของที่นี่คือ ภูผาเจาะ ที่ตั้งตระหง่านท้าแดดลม รอคอยนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ความน่าสนใจของที่นี่คือ การเดินขึ้นบันได่ 528 ขั้นเพื่อขึ้นไปชมวิวและไหว้  พระใหญ่บนยอดภูผาเจาะ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน บันไดทางขึ้นแข็งแรง สำหรับคนที่จะไปเดินขึ้นก็ต้องเตรียมร่างกายไว้หน่อยจะได้เดินขึ้นสนุก แต่ก็อย่างที่กล่าวมา ช่วงงานบุญของที่นี่ ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่  ก็ยังเดินขึ้นไปด้านบน เพื่อไหว้พระขอพร แถมวิวด้านบนคือการมองเห็นทั้งอำเภอนาวัง และอำเภอเอราวัณของจังหวัดเลยแบบ 360 องศากันเลยทีเดียว  หากมาที่นี่แล้วห้ามพลาดที่จะขึ้นด้วยประการทั้งปวง รวมทั้งวัดอ่างพญานาค ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านผาเจาะ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเลี้ยงไก่งวง  ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มีความน่าสนใจไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวเลย เช่น ยาหม่อง เสื้อกก เครื่องจักสาน สามารถหาซื้อไปเป็นของฝากได้อย่างสุดประทับใจ

 ข้อมูลการติดต่อ 

  • ชุมชนบ้านผาเจาะ หมู่ที่ 2 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
  • นายบรรจง  อินทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน โทร 086228 4043
  • สำนักงานพัฒนาการอำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์  04200 4018

Leave a Reply

error: Content is protected !!