ชุมชนบ้านเดื่อ หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านเดื่อ เริ่มก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ คำว่าบ้านเดื่อตั้งชื่อตามชื่อต้นไม้ที่มีจำนวนมากบริเวณนั้นคือต้นเดื่อ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเดื่อ” ไม่มีประวัติและไม่มีใครทราบว่าบุคคลก่อตั้งบ้านนี้คนแรกชื่ออะไร แต่สันนิษฐานว่าน่าจะอพยพมาจากตำบลสีกายส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ สปป.ลาว อย่างไรก็ตามยังมีประวัติบางส่วนเล่าว่าบรรพบุรุษให้ชื่อ “ชุมชนบ้านเดื่อ” มีนายบุญมี ศรีเมือง ซึ่งข้ามมาจาก สปป.ลาว ขณะนั้นได้บวชและสร้าง “วัดอุทุมพร” ขึ้น ต่อมาได้สึกออกมาแต่งงานกับนางมั่นและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านเดื่อ

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านเดื่อ

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเดื่อ คือการคงไว้ซื่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทำให้พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย ได้เป็นสถานที่จัดงาน “เบิ่งโขง ชมจันทร์ บ้านเดื่อพาแลง แงงวัฒนธรรมริมฝั่งโขง” ซึ่งภายในงานจะได้ชมการสาธิตการทำกระทงดอกไม้ การทำนกจากใบลาน นั่งรถสามล้อรอบบ้าน ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวบ้านเดื่อด้วย

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาชุมชนบ้านเดื่อแห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่แนะนำได้แก่วัดอุทุมพร เที่ยวตลาดท่าเรือท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดหนองคาย สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติริมโขง ล่องเรือไหว้พระ มีที่พักโฮมสเตย์และพืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งอาหารพื้นถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเดื่อ เนื่องจากชาวบ้านเดื่อมีวิถีชีวิตตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง จึงประกอบอาชีพประมง  ได้แก่การทำปลานิลกระชังและปลาตามธรรมชาติ ทำการเกษตรปลูกผักแบบขั้นบันไดตามริมฝั่งแม่น้ำโขง  ชาวบ้านจึงนำปลามาแปรรูปอาหาร เช่น กุนเชียงปลานิล ปลานิลแดดเดียว น้ำพริกแจ่วบอง ครีมนวดสมุนไพร สบู่มะเดื่อ มะขาม ฟักข้าว มะม่วงแช่อิ่ม เสื่อกก ข้าวออร์แกนิค ผักผลไม้สด ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

  • ชุมชนบ้านเดื่อ หมู่ 2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
  • นายสมจิต จันทำมา ประธานท่องเที่ยงชุมชน โทรศัพท์ 062968 9564
  • นางปณิตา ธรรมฤทิ์ ผู้ใหญ่บ้าน  โทรศัพท์  098795 5965
  • นางสาวขนิษฐา จันทำมา ประชาสัมพันธ์ชุมชน โทรศัพท์  086953 9997
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์  042411182

Leave a Reply

error: Content is protected !!