ชุมชนบ้านหอคำ ม.1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านหอคำ ย้อนไปเมื่อ 327 ปีที่ผ่านมา ได้มีเชื้อพระวงศ์ของประเทศลาว อพยพหนีภัยกลางเมืองจากนครเวียงจันทน์ ล่องตามลำน้ำโขงมาเรื่อย ๆ ซึ่งในขณะนั้น พระนางได้ทรงตั้งครรภ์ในขณะที่อพยพมาและได้มาแวะพักที่ ภูสะง้อ-หอคำ พร้อมกับไพร่พลได้ก่อสร้างที่ประทับให้แก่พระนาง ซึ่งเรียกว่า “หอคำ” เป็นที่มาของชื่อบ้านหอคำ ซึ่งเดิมตำบลหอคำขึ้นกับตำบลหนองเข็ง ได้แยกมาตั้งเป็นตำบลหอคำเมื่อ พ.ศ.2526

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหอคำ

ชาวชุมชนบ้านหอคำซึ่งสืบทอดเชื้อสายมาจากลาวเวียงจันทน์ สืบทอดประเพณี ฮีด 12 ครอง 14 ไว้จนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านหอคำจะนิยมทำบุญใส่บาตรอย่างสม่ำเสมอเพราะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดสุวรรณราชดารามหรือวัดหอคำ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญกับหมู่บ้านมาอย่างยาวนาน  เริ่มแรกได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาแต่ไม่มีใบเสมาอยู่ในวัด ต่อมาได้มีการปรับหน้าดินในวัดและไปพบก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ก้อนหิน แต่คือก้อนทองคำสัมฤทธิ์หนัก 24 กิโลกรัม ชาวบ้านจึงกลัวว่าจะมีโจรมาขโมยจึงได้ร่วมกันหางบประมาณเพื่อมาสร้างหอคำขึ้นมาและพื้นที่ใม่ไกลกันยังมี “วัดหอคำเหนือ” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดเหนือ” ความเป็นมาของวัดนี้เริ่มขึ้นจากเจ้าอาวาสวัดเหนือไปได้ไม้ตะเคียนที่แช่อยู่ในน้ำโขง ที่มีความเก่าแก่ขึ้นมา จึงได้ชักชวนชาวบ้านนำมาแกะสลักเพื่อสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในชุมชนเช่นกัน

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหอคำ ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดตลอดลำน้ำโขง ทำให้บ้านหอคำ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ทั้งการล่องเรือจากบริเวณหน้าวัดหอคำ เพื่อชมพระอาทิตย์ตก มีโฮมสเตย์ ติดริมแม่น้ำโขง ที่พร้อมบริการเรื่องของอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านรสชาติถูกปากถูกใจ นอกจากนี้ยังสามารถไปเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากหมู่บ้านข้างเคียงเพื่อการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง เช่น ปลาร้าบองทรงเครื่อง         จากบ้านนาโซ่ ผ้าหมักโคลนจากบ้านสะง้อ และกลุ่มผ้าพื้นถิ่นจากบ้านโคกสะอาด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหอคำ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพทำนา ทำไร่ สวนยางพารา ประมงพื้นบ้านตามลำน้ำโขง ปลูกผักริมโขง ดังนั้นจึงมีการนำผลผลิตมาแปรรูปจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว เช่น ข้าวกล้อง ข้างฮาง ผลิตภัณฑ์จากเรซิ่น เครื่องจักสาน กระติ๊บข้าวและที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนบ้าน  หอคำคือ การแปรรูปลูกหยีที่มีขนาดใหญ่ ทั้งน้ำลูกหยี ลูกหยีอบแห้ง ลูกหยีปรุงรสต่างๆ ซึ่งขั้นตอน เริ่มจากการเก็บลูกหยีสด ๆ จากต้นมาแปรรูปตามที่ต้องการ  ซึ่งสินค้าแปรรูปลูกหยีถือเป็นของฝากและขายดี จนมีการรวมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปลูกหยี เพื่อให้เพียงต่อความต้องการของตลาด

 ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านหอคำ ม.1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
  • นายประสิทธิ์ นาหอคำ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 093056 0784
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์  04249 2459

Leave a Reply

error: Content is protected !!