ชุมชนบ้านสุขสาคร  ม.4  ต.ดอนหญ้านาง  อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา “ชาบัว ทัวร์แพล่อง ท่องหนองเลิง เบิ่งบัวบาน สุขสาคร ดอนหญ้านาง”   ตำบลดอนหญ้านางเป็นหมู่บ้านก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2510 เมื่อครั้งบ้านบอนเกิดโรคห่าระบาด (อหิวาตกโรค) ชาวบ้านจึงได้อพยพหนี บางครอบครัวได้อพยพหนีไปอยู่บ้านหนองหัวข้าง  บางครอบครัวอพยพไปอยู่บ้านน้ำเที่ยง ในขณะนั้นมีหัวหน้าคนหนึ่งชื่อ นายจันทร์ ปัดถา ได้พาญาติพี่น้อง และพวกอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ บริเวณนี้เป็นสันดอนที่มีเครือหญ้านางขึ้นจำนวนมากเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วจึงได้ขนานนามว่า “บ้านดอนหญ้านาง” ส่วนนายจันทร์ ปัดถา ก็ได้รับตำแหน่งเป็น หลวงพลหมื่นด่าน เป็นกำนันดอนหญ้านาง ในปี พ.ศ. 2524 บ้านดอนหญ้านาง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ทางราชการมีคำสั่งให้แบ่งหมู่บ้านออกอีก โดยแบ่งเขตถือเอาถนนสายโซ่พิสัย – พรเจริญ ตรงข้ามไปจนถึงถนนหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตกเป็นหมู่บ้านดอนหญ้านาง ส่วนทางฝั่งตะวันออกเป็นหมู่บ้านใหม่ พระครูบวรธรรมลักขิต (หลวงตาเลิศ ) ตั้งชื่อให้ว่า “บ้านสุขสาคร” จนถึงทุกวันนี้ บ้านสุขสาคร เป็นแหล่งน้ำที่มีอาหารสมบูรณ์มีแหล่งน้ำคือ หนองเลิง แม่น้ำสงคราม เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน มีป่าไผ่ ป่าเห็ด ทำให้คนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานกันมาก โดยส่วนมากมาจากอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จากอำเภอโพนพิสัย จากบ้านนาน้อยอ่อนหนู ประเทศลาว จากจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้หมู่บ้านดอนหญ้านาง มีประชากรเพิ่มมากขึ้น

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านสุขสาคร คือ งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ซึ่งชาวบ้านในตำบลดอนหญ้านางยึดถือมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและสปป.ลาว ร่วมขบวนแห่ผะเหวดยาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งขบวนผ้าผะเหวด จะเป็นผ้าซึ่งเขียนภาพเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ตามเรื่องราวในพระเวสสันดรชาดก โดยแห่ผ่านไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลดอนหญ้านาง ก่อนจะเข้ามาที่ วัดอรัญญานี บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านางต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนหมู่บ้านสุขสาคร ที่ขึ้นชื่อในปัจจุบันคือทุ่งบัวแดงหนองเลิง  ในพื้นที่บ้านดอนหญ้านาง ซึ่งดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งสวยงามในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีเรือชาวบ้านคอยบริการนำเที่ยวชมและถ่ายภาพแบบกันเอง  ส่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ หนองเลิงซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อน ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปพาครอบครัวมาพักผ่อนล่องแพ  แลอาหารพื้นบ้านรสชาติถูกปาก ทั้งส้มตำ ไก่ย่าง กุ้งเต้น และเครื่องดื่ม มีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อรับประทาน นักท่องเที่ยวยังสามารถไปสักการะหลวงพ่อธัญญา ณ วัดธัญญาราษฏร์บำรุง บ้านสุขสาครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับหรือเดินทางท่องเที่ยวต่อได้ไปตามอัธยาศัย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านสุขสาคร ชาวบ้านในชุมชนบ้านสุขสาคร ประกอบอาชีพหลักคือ  ทำนา ทำไร่และประมงน้ำจืด เมื่อมีเวลาว่างจากการทำไร่ทำนา ก็รวมกลุ่มกันทำสินค้าแปรูป เช่น  ชาดอกบัว สบู่ดอกบัว ที่หาได้จากท้องถิ่นจำนวนมาก มีการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ขนมทองม้วน ข้าวต้มมัด พวงกุญแจหนังและผ้าขาวม้าที่ทำจากด้ายสำเร็จรูปทอด้วยความประณีตเนื้อผ้าดีสวยงาม มีให้เลือกอย่างหลากหลายในราคาย่อมเยาว์

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านสุขสาคร ม.4 ต. ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
  • นายประสิทธิ์ นาหอคำ(ผู้ใหญ่เตี้ย) ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 09 3581 0263
  • พัฒนาการอำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0 4248 7656

Leave a Reply

error: Content is protected !!