ชุมชนบ้านไชยบุรี ต. ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม

ประวัติความเป็นมา

มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองเก่าเคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร แต่เดิมนครพนมมีชื่อเต็มว่า เมืองนครบุรีราชธานีศรีโคตรบูรหลวง เคยเป็นราชธานีที่มีกษัตริย์และเจ้าผู้ครองนครปกครองมาก่อนหลายสมัย เอกสารของล้านช้างส่วนใหญ่ออกนามว่าเมืองละครหรือเมืองนคร เดิมทีนั้นมีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือเมืองเก่าท่าแขก ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาที่เมืองเก่าหนองจันทน์ จากนั้นย้ายขึ้นไปทางตอนเหนือที่บ้านโพธิ์คำ คือตัวเมืองนครพนมในปัจจุบัน เป็นแหล่งวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติจากหลายชนเผ่า จึงมีโบราณสถานจำนวนมาก และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเก่า น่าสนใจ และพัฒนายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่อำเภอท่าอุเทน ณ บ้านไชยบุรี เดิมชื่อเมืองไชยสุทธ์อุตมบุรี หรือเมืองไชยะบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าสองร้อยปี

อัตลักษณ์ของชุมชนไชยบุรี

อัตลักษณ์ชุมชนไชยบุรี เป็นชาวประมงเชื่อสายไทญ้ออพยพมาจากเชียงรุ้ง มีภาษาญ้อของตนเอง ซึ่งเป็นภาษาลาวเก่า มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับถือผีฟ้า ผีเฮือน พญานาค

แหล่งท่องเที่ยว

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตามฆาราวาสวิถีพุทธ  คือ “3 วัดดี 4 วัดเจ้าเมืองสร้าง” สามวัดดี 1.วัดไตรภูมิ 2.วัดโพธิ์ชัย 3.วัดป่านิเวศน์  สี่วัดเจ้าเมืองสร้าง 1. วัดศรีสุนันทามหาอาราม พระยาหงสาวดี ผู้สร้าง 2. วัดมหาอุตมะนันทะอาราม พระยาหงสาวดี ผู้เริ่มต้นสร้าง ได้ 1 ปี แล้วพระไชยราชวงศา สร้างต่อจนเสร็จ 3.วัดยอดแก้ว พระไชยราชวงศา เป็นผู้สร้าง และ 4. วัดศรีบุญเรือง พระไชยราชวงศา เป็นผู้สร้าง

ผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานที่สำคัญหลงเหลืออยู่ได้มีการบูรณาการกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนขึ้น อาทิ “ปั่นจักรยานชมเมืองไชยบุรี สามวัดดี สี่วัดเจ้าเมืองสร้าง” และมีจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่บริเวณปากน้ำไชยบุรี จุดบรรจบของแม่น้ำสงครามกับแม่น้ำโขง มีที่พักปากน้ำโฮมสเตย์ใกล้จุดชมวิวแม่น้ำสองสีและทองประเสริฐโฮมสเตย์ บรรยากาศท้องนาทุ่งข้าว ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าปลาแม่น้ำโขง เช่นทำปลาส้ม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือส้มปลาชะโด ปลาร้า ปลาแห้ง เป็นสินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนไชยบุรี หมู่ที่ 1, 3, 7  ต. ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม
  • นายพิชัย เสนจันทร์ฒิไชย ประธานโครงการย้อนรอยเมืองไชยบุรี โทรศัพท์  0819741830
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โทรศัพท์  042503224

Leave a Reply

error: Content is protected !!