บ้านหนองสังข์

ชุมชนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติชุมชน บรรพบุรุษมาจากเมืองเวียงอ่างคำ แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว จากนั้นข้ามฝั่งโขง อพยพลงเรือหาปลาลอยลำขึ้นมาตามลำน้ำโขงพบลำน้ำก่ำที่ไหลมาจากหนองหาร และได้พายเรือขึ้นไปเรื่อยๆ พบน้ำหนองสังข์ติดกันกับลำน้ำก่ำมีพื้นที่พันกว่าไร่ จึงสร้างบ้านเรือน จาก 8 ครอบครัว จนถึงปัจจุบัน นับพันหลังคาเรือน

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชุมชน เป็นไทยกะเลิง มีภาษาถิ่น และการแต่งกาย ประจำชนเผ่าที่สืบทอดกันมา ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกสิกรรม ทำนา เพาะปลูก และเลี้ยงโคขุน และยังมีกลุ่มทอผ้า เช่นผ้าคราม ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าลายขิด  ผ้าย้อมสี กลุ่มจักสานไม้ไผ่

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีประเพณีสำคัญน่าสนใจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสืบสานวัฒนธรรมไทยกะเลิง เดือนกันยายน มีงานบุญข้าวสาก บุญประเพณีการแข่งขันเรือยาว การกินอยู่ ของชาวบ้าน รับประทานอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล โดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นไปประกอบเป็นอาหาร เช่น    นึ่งปลา หลามปลา ผักต้ม ผักสด แจ่วปลาร้ารสจัด น้ำดื่มสมุนไพร ท้องถิ่น เช่น มะนาว อัญชัน ขนมไทยจากวัตถุดิบพื้นบ้าน ไม่หวาน รับประทานง่าย ดีต่อสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจะเป็นเชิงวัฒนธรรม ดอนตาทอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วัดสระพังทอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น จักสานไม้ไผ่ กระติ๊บข้าว ตัวอักษรภาษาไทยเป็นคำมงคลต่าง ๆ  ผ้าฝ้ายทอมือ มีลวดลายเฉพาะแบบไทกะเลิง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือต่าง ๆ

ข้อมูลการติดต่อ

  • นางพัชราภรณ์ เฝื่อนสูงเนิน ผู้นำชุมชนเผ่าไทกะเลิง โทรศัพท์  0817997072
  • นางดวงใจ ด้วงคำภา หน.กลุ่มงานต้อนรับท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองสังข์  โทรศัพท์  0929741599
  • นางบัณฑตา ทินน้อย หน.กลุ่มทอผ้าโบราณ ไทกะเลิง โทรศัพท์  0892292544, นายบัลลังค์ หนึ่งคำมี
  • หน.กลุ่มจักสานไม้ไผ่  โทรศัพท์  0879290774  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก อำเภอนาแก
  • จังหวัดนครพนม โทรศัพท์  042571272

Leave a Reply

error: Content is protected !!