ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้มีครอบครัวที่ย้ายมาจากบ้านท่าศาลามาตั้งถิ่นฐาน โดยตั้งชื่อว่า “บ้านจอมแจ้ง” อยู่มาในปี พ.ศ.2472 มีบาทหลวงผู้หนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อโทมิน เดินทางมาเพื่อจะขึ้นเรือข้ามหนองหารเดินทางไปบ้านจันทร์เพ็ญ บาทหลวงท่านนี้ได้เทศน์สอนแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงมีความศรัทธาในศาสนาคริสต์ ในปี พ.ศ.2510 ทางราชการได้อนุมัติให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก ผู้ใหญ่บ้านคนแรก นายบัน มูลทองสุข

อัตลักษณ์ของชาวชุมชน

อัตลักษณ์ชาวชุมชนบ้านจอมแจ้ง จากการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์  อัตลักษณ์สำคัญชองชุมชนแห่งนี้  คือการเข้าร่วมพิธีมิสซาและรับศิลในวันอาทิตย์ ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำ บ้านจอมแจ้ง  ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจและความศรัทธาของบ้านจอมแจ้ง  ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตร ทั้งชาวคริสต์และชาวพุทธ

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง  นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสักการะ โบสถ์แม่พระราชินี สายประคำศักดิ์สิทธิ์ ที่ชุมชนบ้านจอมแจ้งแล้ว  ในหมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านท่าวัด มหาพรหมโพธิราช ในชุมชนบ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นวัดเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำหนองหาร  ตั้งแต่สมัยทวาราวดี สมัยลพบุรี และสมัยล้านช้าง วัดแห่งนี้เป็นแหล่งค้นพบโบราณวัตถุ เช่น หม้อ ไห ถ้วย บาตร ดินเผา พระพุทธรูปที่มีอายุ ราว 3,300-5,500 ปี ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดมหาโพธิราช ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  นอกจากนี้ ยังมีตู้กระจกบรรจุโครงกระดูกมนุษย์โบราณ อายุ 4,000-5,000 ปี ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน อายุประมาณ 1,000 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใช้ในบ้านที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคให้วัด เช่น กะโบม ซึ่งสมัยโบราณเมื่อนึ่งข้าวเหนียวสุก จะนำออกมาจากหวดแล้วแผ่บนกะโบม เพื่อให้ข้าวเย็นก่อนจะนำไปรับประทาน  และที่นักท่องเที่ยวตัองไปสัมผัสอีกอย่างคือการเที่ยวชมหนองหาร  การเที่ยวชมแปลงผักลอยน้ำบ้านน้ำพุ และบ้านแป้น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ปลาแห้ง ปลาส้ม แหนมปลา ไส้กรอกปลานิล หมอนเย็บ เสื่อ กระติ๊บข้าว ปลาร้า กะหรี่พัฟ กล้วยตาก โดยเฉพาะการทอเสื่อ นั้นเป็นทอเสื่อจากต้น “ผือ” พืชน้ำในตระกูลเดียวกับกก แต่มีลำต้นเป็นรูปสามเหลี่ยม ชาวบ้านจะนำต้นผือมาแปรสภาพเป็นเส้นแล้วย้อมสี แล้วนำมาสานเสื่อเพื่อนำมาใช้ปูรองนั่งหรือนอน เมื่อมีจำนวนมากก็ขายให้นักท่องเที่ยวทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
  • นายประเสริฐ  ด้างกางคำ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 0872331884
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร โทรศัพท์ 042707042

Leave a Reply

error: Content is protected !!