ชุมชนบ้านพาลุกา จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองมุกดาหาร ต่อมาได้ขอตั้งเป็นเมืองชั้นจัตวา ใช้ชื่อว่า “เมืองพาลุกากรภูมิ” แต่ประชาชนชาวพาลุกากรภูมิ ยังขึ้นกับเมืองมุกดาหารอยู่ ทำให้เมืองพาลุกากรภูมิ จัดเก็บภาษีไม่ได้ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารเมือง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหัวเมือง  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงได้ยุบเมืองพาลุกากรภูมิ ให้มีฐานะเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งสืบต่อมาถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2222  มีชาวลาวกลุ่มหนึ่งนำโดย ท้าวสีหานาม ท้าวหมาคำ ได้อพยพมาจากเมืองมหาชัย ดินแดนลาว ข้ามแม่น้ำโขงมาถึงบ้านหว้านใหญ่ ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของกลุ่มชนเผ่าข่าและได้อพยพออกไป เห็นว่ามีทำเลเหมาะสมจึงสร้างบ้านเรือนรอบ ๆ สวนว่านของชาวเผ่าข่าเดิมและเรียกชื่อว่า “ว่านใหญ่” ตามลักษณะของสวนว่านที่มีขนาดใหญ่ และได้เพี้ยนชื่อตามภาษาพูดเป็นภาษาเขียนว่า “หว้านใหญ่” และ “พาลุกา” แปลว่า “ทรายชายโขง” ตามคำบอกเล่าของชาวข่า และชาวลาวที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านพาลุกา

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านพาลุกา

อัตลักษณ์ของชาวบ้านพาลุกา ใช้ภาษาไทยอีสานและภาษาลาว แต่งกายด้วยผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ การแสดงทางวัฒนธรรมเต้นบาสโลบ และต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยการ ผูกแขนสู่ขวัญ โดยผู้เฒ่าผู้แก่   ประจำหมู่บ้านซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

เส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอนุสรณ์สถานบ้านท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ริมแม่น้ำโขง เชื่อมโยงถึงแก่งกระเบา สักการะพญาศรีภุชงค์นาคราช สีขาวใหญ่เด่นสง่า เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่มากราบไหว้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์โดยชุมชน มีความน่าสนใจและโดดเด่น เช่น หน่อไม้ดอง หมวกยางพาราพาลุกากรภูมิ ตะกร้าจักสาน การบูรหอม

ข้อมูลการติดต่อ :

  • ชุมชนบ้านพาลุกา หมู่ที่ 3, 4 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
  • นายอภิสิทธิ์ กุลสุทธ์ ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  0825150458
  • นายพงษ์พันธ์ บุญถูก ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โทรศัพท์  0819653194
  • สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์  042699275

Leave a Reply

error: Content is protected !!