ชุมชนบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของชุมชน เริ่มตั้งแต่มีการอพยพถิ่นฐานของชาวลาวฝั่งซ้าย สมัยรัชกาลที่ 3 ข้าม    แม่น้ำโขงมาจากเมือง วังอ่างคำประเทศลาว นำโดยท้าวโคตรและนางเพีย ได้พาพี่น้องออกเดินทางจนมาพบกับบริเวณที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานคือ มีลำห้วยหลายสายไหลมาบรรจบกัน ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่มเหมาะ  แก่การเพาะปลูก ท้าวโคตรและนางเพีย ผู้นำในครั้งนั้น จึงได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ ณ บริเวณนี้  ซึ่งมีจระเข้น้อย อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ จึงได้นำเอาชื่อของจระเข้ มาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน และที่ชื่อของหมู่บ้านมีชื่อเรียกกันว่าบ้านแข้ นั้นก็เนื่องมาจากชื่อเรียกของจระเข้ของชาวบ้านหรือภาคอีสาน เรียก จระเข้ว่า “แข้”  ซึ่งเป็นชื่อและความหมายเดียวกัน จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแข้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านแข้ได้ยึดถือเอาแข้ หรือจระเข้ เป็นสัตว์นำโชคนำความผาสุขมาสู่หมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ชุมชนวัฒนธรรมประเพณี ใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตผสมผสานกับวิถีชีวิตแบบผู้ไท ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือนและปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังฤดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ชาวบ้านนิยมสวมใส่ผ้าซิ่นและผ้าทอมือห่มสไบ อยู่อาศัยแบบการพึ่งพิงเคารพความอาวุโส ตามหลักประเพณีฮีต 12 ตามประเพณีโบราณ ใช้ภาษาถิ่นอีสานและผู้ไท

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

บ้านแข้มีรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เยี่ยมชมวิถีการดำรงชีวีตตามแบบฉบับวัฒนธรรมผู้ไท สามารถจัดต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีโฮมสเตย์ที่พัก ขบวนแห่ต้อนรับ ด้วยกลองตุ้ม พร้อมขบวนฟ้อนรำต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมผู้ไทและการแสดงบนเวที พร้อมพาแลงและอาหารถิ่น ต้มซั่วไก่นา ตำแก่วซ้อม ผักลวกส้มตำ ปลาร้านัว ไข่เจียว ปลาทอด ข้าวเหนียวนึ่ง ข้าวอินทรีย์    ไรท์เบอรี่ จากวิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน จักสานเสื่อกก หมวกเส้นกก ทั้งแบบสวมใส่ใช้ได้จริง และ  พวงกุญแจที่ระลึก ผ้าฝ้ายผ้าไหมทอมือ น้ำพริกบ้านแข้ ถุงผ้าบ้านแข้ กล่องใส่กระดาษชำระจากเสื่อกก

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  • นายชาญชัย สมเสนตระกูล  ผู้ใหญ่บ้านและประธานโฮมสเตย์บ้านแข้ โทรศัพท์  0930282175
  • นางนิศากร คล่องดี  ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์  0854618460

Leave a Reply

error: Content is protected !!