ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

บรรพบุรุษของบ้านหนองหล่มดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สปป.ลาว ด้วยภัยแล้งในอดีต สภาพเมืองวังอ่างคำ เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ผู้คนจึงได้อพยพหนีความแห้งแล้งไปตามฝั่งแม่น้ำโขง  หาที่ทำกินใหม่เพื่อดำรงชีวิตและตั้งรกรากให้มั่นคงจนมาพบหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง  ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปีเลยคิดว่าถ้าตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ คงไม่อด น้ำกินน้ำใช้เนื่องจากที่แห่งนี้อุดมไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ปู ปลา มีที่ดินเหมาะแก่การ ทำนา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่งต่อมามีชื่อว่า  “ห้วยหนองหล่ม”  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า  “บ้านหนองหล่ม” จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นชุมชนผู้ไทริมน้ำโขง

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ชุมชน วิถีผู้ไท สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง สวมใส่ผ้าทอมือ อาชีพประมง ทอผ้า เคารพนับถือผู้นำชุมชน ผู้อาวุโสประจำหมู่บ้าน การสู่ขวัญประเพณีต้อนรับผู้มาเยือน อาหารถิ่นกินปลาแม่น้ำโขง แกงสัมมะปิ ข้าวต้มผัด กล้วยน้ำว้า น้ำข้าวกล้อง ล้วนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยี่ยมชุมหมู่บ้านแห่งนี้ได้อย่างสุดประทับใจเลยที่เดียว

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมของชุมชน การได้สัมผัสธรรมชาติและฆาราวาสวิถีพุทธที่ชาวบ้านนับถือ วัดมุจจลินทร์และวัดป่าหนองหล่ม ใส่บาตรข้าวเหนียวริมน้ำโขง พิธีลอยกระทงหน้าวัวสะเดาะเคราะห์ พิพิธภัณฑ์ชุมชน เรือขุดโบราณ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้พันธ์ไม้น้ำ ล้วนมีความน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่เช่น ผ้าห่มผ้าฝ้ายทอมือ ต่อเงินต่อทอง ของที่ระลึกเสริมมงคลชีวิตและยังมีสินค้าขึ้นชื่ออีก เช่น ลูกประคบสมุนไพรผู้ไท จักสานตะกร้า ถ้วยกะลามะพร้าว สินค้าของที่นี้จัดว่ามีความน่าสนใจหาซื้อไปเป็นของฝาก ของขวัญอย่างยิ่ง

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
  • นางวิไลวรรณ ยืนยง ประธานชุมชน โทรศัพท์  0648354627
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์  042689292

Leave a Reply

error: Content is protected !!