ชุมชนบ้านคำเดือย  จ.อำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านคำเดือย แต่ดั้งเดิมเป็นชาวผู้ไท ที่อพยพมาจากเมืองเซโปน สปป.ลาว  เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งตอนอพยบมาถึงพื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยสายหนึ่งชื่อ “ลำห้วยน้ำคำ”และมีป่าไม้นานาพรรณ มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ที่สำคัญคือ มีต้นลูกเดือยเป็นจำนวนมาก เมื่อเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยจึงตั้งหลักปักฐาน และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2398  และตั้งชื่อเป็นหมู่บ้าน “คำเดือย” ตามชื่อของลำห้วยและต้นลูกเดือยและเรียกขานเป็นชาวผู้ไท เซโปน ตามพื้นเพเมืองเซโปนเดิม

อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านคำเดือย

อัตลักษณ์ของชาวหมู่บ้านคำเดือย คือ ภาษาพูดแบบผู้ไท เซโปน การแต่งกายหญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ และเสื้อย้อมคราม มีสไบสีขาวเป็นเอกลักษณ์ ชายจะนุ่งโสร่ง ใส่เสื้อย้อมคราม มีการจักสานไม้ไผ่เป็น  กระติ๊บข้าว หวดนึ่งข้าว และกระด้ง เพื่อไว้ใช้สำหรับครัวเรือน ปัจจุบันบ้านคำเดือยมีทั้งหมด 3 หมู่บ้านคือหมู่ 2 หมู่ 12  และหมู่ 8  ซึ่งชาวผู้ไท เซโปน ได้ร่วมกันรักษาขนบประเพณีสืบต่อกันอย่างยาวนาน ที่สำคัญ คือ ประเพณีบุญเดือน 3 หรือประเพณีไขประตูเล้า ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี โดยวันนั้นถือเป็นวันที่ชาวบ้านจะทำพิธีเปิดเล้าข้าวพร้อมกันทุกบ้าน ในช่วงเช้ามืดเพื่อนำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนำไปเก็บไว้สำหรับบริโภค ตามด้วยการบวงสรวงพระแม่โพสพซึ่งเป็นการทำขวัญข้าว ก่อนที่ลูกหลานในหมู่บ้านจะมีพิธีผูกข้อ   ต่อแขน ปู่ ย่า  ตา ยาย และ พ่อ แม่ของตนเองด้วยฝ้าย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนผู้ไท เซโปน สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ทั้งนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมสาธิตการทอผ้าตั้งแต่การนำดอกฝ้ายมาแยก ขั้นตอนการดีดฝ้าย จนถึงทอเป็นผืน แล้วยังสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่นผ้าซิ่นมัดหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ เช่นผ้าขาวม้า ผ้าสไบ พวงกุญแจ รวมถึงผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระด้ง กระติ๊บข้าว     หวดนึ่งข้าว เป็นต้น จากนั้นยังจะได้ไปท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ศูนย์วัฒนธรรมบ้านคำเดือย ภูคำเดือย  ภูถ้ำบิ้งและจุดชมวิว เป็นต้น ซึ่งมีระยะทางห่างจากหมู่บ้านคำเดือยประมาณ 8 กิโลเมตร เท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ :  

  • บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2,8,12 ต.คำเขื่อนแก้ว  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์  0818232418
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์  045523008

Leave a Reply

error: Content is protected !!