ชุมชนบ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของบ้านปลาค้าว มีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาว่า เดิมชาวบ้านเป็นเผ่าผู้ไท จากเวียงจันทน์ เมื่อประมาณ 150-200 ปีมาแล้ว มีนายพรานเกิ้นกับนายพรานสีโท พร้อมลูกน้องได้อพยพครอบครัวจากหนองบัวลำภู โดยนั่งหลังช้างเดินทางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขามเฒ่า อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาสองนายพรานได้ออกหาล่าเนื้อในละแวกนี้ ซึ่งเรียกว่า “ป่าดงใหญ่” ซึ่งผู้คน ทั้งหลายไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะกลัวผีสาง กลัวสัตว์ร้าย แต่สองนายพรานผู้เชี่ยวชาญการล่าเนื้อ ไม่ได้มี ความกลัวแม้แต่น้อยจึงชวนกันมาพักแรมในบริเวณป่าทึบ ตรงที่ตั้งหมู่บ้านปลาค้าวในปัจจุบัน โดยบริเวณนี้   มีลำห้วย หนองน้ำ มีสัตว์ป่าและหมู่ปลาชุกชุมมาก ในลำห้วยที่ลึกเรียกว่า “กุด” มีปลาเนื้ออ่อนจำพวกหนึ่ง  ตัวใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาเรียกขานว่า “ปลาค้าว” นั่นเอง ทั้งนี้สองนายพรานเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงพากันย้ายบ้านเรือนมาตั้งที่ป่าแห่งนี้ และเนื่องจากมีปลาค้าวจำนวนมากจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านกุดปลาค้าว” ซึ่งต่อมาการพูดเพี้ยนสั้นลงเหลือเฉพาะชื่อว่า “หมู่บ้านปลาค้าว” ในปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชาวหมู่บ้านปลาค้าว คือการสืบทอดการแสดงดนตรีหมอลำ ทั้ง เป่าแคน ดีดพิณ เล่นเครื่องดนตรีสมัยใหม่ต่าง ๆ ทำให้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงหมอลำ ทั้งหมอลำกลอน  หมอลำซิ่ง โดยเฉพาะหมอลำเด็กที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงลูกหลานที่มีใจรักและฝึกหัด  จนสามารถแสดงหมอลำได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ชาวหมู่บ้านปลาค้าว ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ การทอผ้าซิ่นลายดอกสะแบง ที่สวยงาม รวมทั้งยังมีการทอผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ และมีการนำผลิตภัณฑ์ ผ้าทอแปรรูปเป็น กระเป๋าแบบต่างๆ เสื้อและผ้าขาวม้า รวมทั้งเป็นของใช้อื่น ๆ อย่างหลากหลาย

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงของหมู่บ้านปลาค้าว ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถไปเที่ยวชม  ได้แก่ สักการะพระเจ้าใหญ่ศรีโพธิ์ชัยวัดโพธิ์ชัย ชมระฆังไม่โบราณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อสมัยโบราณชมวิหารช่างญวน เป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้สมัยโบราณอายุกว่า 200 ปี เช่นแหย่งช้าง ตู้พระไตรปิฎก ตลอดจนงานสาน งานประดิษฐ์สมัยโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาสืบต่อไป

ข้อมูลการติดต่อ :

  • นายเหรียญชัย โพธารินทร์  ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์  0818787833
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์  045523008

Leave a Reply

error: Content is protected !!