ชุมชนบ้านนาหมอม้า หมู่ 1, 7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบ้านนาหมอม้า ในอดีต มีชนกลุ่มน้อยอพยพจากเมืองยศ ประมาณ 5-6 ครัวเรือนมาตั้งอยู่ติดกับลำเซบาย  เวลาต่อมาถูกน้ำท่วมจึงอพยพขึ้นมาตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยประกอบอาชีพทำนา และเมื่อมีชาวบ้านอพยพจากที่อื่นมาสมทบมากขึ้น ทำให้เป็นหมู่บ้านใหญ่จึงมีการคัดเลือกผู้นำหมู่บ้าน คือนายมูล อำมาต แต่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ต่อมามีสัตว์ป่ามาทำลายข้าวในนา แต่ไม่มีใครกล้าปราบสัตว์ร้ายดังกล่าวเพราะกลัวผิดผี จึงประกาศหาหมอมาปราบสัตว์ร้าย ในครั้งนั้นได้มีหมอวิเศษ มีคาถาอาคม ได้ขี่ม้ามาปราบสัตว์ร้ายโดยใช้หอก ใช้ดาบไล่ฟันทำให้สัตว์ร้ายเหล่านั้นมาตายที่ทุ่งนาริมห้วยด้านตะวันออกของหมู่บ้านและชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า “ห้วยนาหมอม้า” พร้อมขนานนามหมู่บ้านว่า “บ้านนาหมอม้า”ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ของชาวบ้านนาหมอม้า คือการแสดงรำวงฝูงปลาโดยชาวบ้านจะรวมกันก่อตั้งเป็นคณะรำวง มีการจับคู่ฟ้อนรำ ซึ่งจะมีแสดงในงานสำคัญ เช่น การขึ้นบ้านใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ที่สำคัญคือ การแสดงรำวงฝูงปลานี้ จะไม่มีเวทีแสดง ไม่มีเครื่องขยายเสียงมากมายแต่จะมีเพลงประจำหมู่บ้านประกอบ  เช่น เพลงฝูงปลา เพลงกระต่ายน้อย ซึ่งการแสดงรำวงฝูงปลานี้จะสืบสานกันต่อมาถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมื่อมาหมู่บ้านนาหมอม้าแห่งนี้ที่ขาดไม่ได้  คือการไปพักที่โฮมสเตย์และเที่ยวชมฟาร์มม้ามุณี  ภูจำปา ที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาว เยี่ยมบ้านครูเพลงปากกาทองสมองเพชร ครูสลา คุณวุฒิ และนาภูคำ รวมถึงทุ่งดอกกระเจียว เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านนาหมอม้ามีการทอเสื่อกก ลายมัดหมี่และลายถักทอ  ซึ่งยึดตามวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทอเสื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อมาจึงมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเสื่อกก เช่น เสื่อพับ ที่รองแก้ว กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หรือ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

  • ชุมชนบ้านนาหมอม้า หมู่ 1,7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
  • นางอัมรา ปัญญาสาย พัฒนากรตำบลนาหมอม้า  โทรศัพท์  0902904413
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์  045523008

Leave a Reply

error: Content is protected !!