ชุมชนบ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ชุมชนบ้านปากกะหลาง เมื่ออดีตกาล ได้มีพ่อค้าชื่อ หลาง  เป็นผู้นำชาวบ้านอพยพทางเรือมาจาก สปป.ลาว มาขึ้นที่บริเวณปากแม่น้ำริมโขงฝั่งไทย จนตั้งหลักปักฐานและเรียกชื่อว่า   บ้านปากกะหลาง ตามชื่อของนายหลาง ประกอบกับในสมัยนั้นการคมนาคมยังจำเป็นต้องใช้เรือสัญจร  เป็นส่วนใหญ่และการค้าขายก็ใช้เรือเช่นเดียวกัน  ซึ่งนายหลางก็จะนำเรือมาจอดในบริเวณใกล้ปากแม่น้ำ ริมโขงที่มีลักษณะเป็นหาดจอดเรือ ซึ่งในช่วงเมษายนปีหนึ่ง นายหลางได้เดินลงจากเรือ ไปตามหาดทรายโดยไม่สวมรองเท้า นายหลางรู้สึกถึงความร้อนของหาดแห่งนี้ จึงเกิดความคิดว่าถ้าใครวิ่งจากหัวหาดถึงท้ายหาดในรวดเดียวโดยไม่สวมรองเท้า นายหลางจะให้รางวัลเป็นเงิน 1 สลึง จึงได้ชื่อว่าหาดสลึงเคียงคู่กับบ้านปากกะหลาง มาจนถึงทุกวันนี้

อัตลักษณ์ของชุมชน

อัตลักษณ์ชุมชนของชาวบ้านปากกะหลาง  คือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยนำเปลือกไม้ที่หาได้จากท้องถิ่น มาต้มสกัดเอาแต่น้ำและใช้ย้อมผ้าเป็นสีต่างๆ เช่น สีเหลืองจากเปลือกขนุนและดอกดาวเรือง สีม่วงจากดอกอัญชัญ นอกจากนี้ยังมีสีย้อมธรรมชาติ อื่นเช่นจากเปลือกมะม่วง ครั่ง รากยอป่า มะไฟ หัวขมิ้นชัน แก่นขนุน เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปากกะหลาง เช่นหาดสลึงที่สำคัญคือการลงเรือจากหาดสลึง ล่องแม่น้ำโขงไปชมผาวัดใจ แก่งสองคอน และสามพันโบก ก่อนจะไปขึ้นฝั่งเพื่อรับประทานอาหารจากเมนูปลาแม่น้ำโขง อาหารพื้นถิ่นอื่น ๆ นอกจากนี้หาดสลึง ยังมีจุดเด่นช่วงสงกรานต์ ที่น้ำโขงลดลงจนมองเห็นหาดทราย และจุดชมวิว มองเห็นฝั่ง สปป.ลาว ที่สวยงาม โดยชมรมเรือท่องเที่ยวแม่น้ำโขงหาดสลึง ที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านปากกะหลางมีผลิตภัณฑ์เด่นจาการทอผ้า ทั้งผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ และผ้าทอมืออื่น  อย่างหลากหลายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเป็นของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลการติดต่อ

  • นางสาว อัญชลี เหนือโชติ  โทรศัพท์  0627983169
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์  045496171

Leave a Reply

error: Content is protected !!