บ้านเมืองหลวง

ชุมชนบ้านเมืองหลวง  หมู่ที่ 1, 2, 3  ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเมืองหลวง

บ้านเมืองหลวงมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,000 ปี และต่อมาตั้งเป็นอำเภอห้วยทับทันและมีการปกครองตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์  มีเจ้าเมืองเขมร ได้ยกทัพมาปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ ในแถบนี้และได้มาตั้งทัพที่ป่าแห่งหนึ่ง ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับทหารและผู้ติดตามสำหรับเป็นค่ายทหารเพื่อทำการศึก ในการทำสงครามเมืองและในตำนานเมืองบ้านเมืองหลวงได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ มีขุนนาง ผู้หนึ่งพร้อมทั้งทหารข้าทาสบริวารชายหญิง ได้ทำการสู้รบข้าศึกที่บริเวณทุ่งฐาน (ปัจจุบันคือ บ้านโคก อำเภออุทุมพรพิสัย) เมื่อได้ชัยชนะก็เคลื่อนขบวนต่อไป แล้วได้หยุดพักเพื่อซ่อมแซมอาวุธ ซึ่งต่อมากลายเป็นบ้านเตาเหล็ก ขณะพักขุนนางนั้นได้ชอบพอกับสตรีพื้นบ้านสองคน จึงได้สมรสในเวลา พร้อมกันแต่ภรรยาทั้งสองไม่ปรองดองกัน ขุนนางผู้นั้นจึงให้ภรรยาคนที่สองพร้อมไพร่พล เดินทาง ไปสร้างบ้านห่างจากกันไปประมาณสิบร้อยก้าว ที่บริเวณหนองพอง ตั้งชื่อหมู่บ้านที่ภรรยาหลวงอยู่เรียกว่า บ้านเมียหลวงและหมู่บ้านที่ภรรยาน้อยอยู่เรียกว่าบ้านเมียน้อย ต่อมาจึงเรียกว่า บ้านเมืองหลวงและบ้านเมืองน้อย อยู่ในเขตอำเภอห้วยทับทันในปัจจุบัน

อัตลักษณ์ของชุมชน

ชุมชนบ้านเมืองหลวงเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพหลักเป็นการทำนา และเมื่อว่างเว้นจากงานในไร่นา หญิงในหมู่บ้านจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าใช้เอง  ในครัวเรือน เพื่อคั่นเวลาก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมาถึง ระหว่างนี้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไหมลายลูกแก้ว ใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อเก็บสมุนไพร เอาไว้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน และยามมีงานบุญประเพณี

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ที่บ้านเมืองหลวงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีแหล่งเรียนรู้วิถีชาวบ้าน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทำเสื้อเก็บ การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว การย้อมสีธรรมชาติ และจุดเรียนรู้เรื่องการเกษตร นอกจากนี้ชาวบ้านเมืองหลวงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากจากผ้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่าง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าจากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอทอมือย้อมสีธรรมชาติ และเสื้อเก็บย้อมมะเกลือที่อบสมุนไพรให้กลิ่นหอมยามสวมใส่ มีความหมายแสดงถึงตัวตนของผู้คนแห่งบ้านเมืองหลวง สะท้อนวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

ข้อมูลติดต่อ :

  • บ้านเมืองหลวง  หมู่ที่ 1, 2, 3  ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน โทรศัพท์   045699178

Leave a Reply

error: Content is protected !!