เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางที่ 2 บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุลราชธานี

เส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางที่ 2 บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุลราชธานี (4 วัน 3 คืน)

วันแรก

06.00 น. ออกเดินทางไป จ.บุรีรัมย์ถึง อ.นางรอง หยุดพักทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ออกเดินทางต่อไปชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคมชัย    จ.บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านโคกเมืองเป็นหมู่บ้านใหญ่มี 6 หมู่บ้าน 720 หลังคาเรือน ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อประมาณ 100 กว่าปี  1. เดินทางมาเมืองศรีโสภณของประเทศกัมพูชา 2. เดินทางมาจาก จ.ศรีสะเกษ 3. เดินทางมาจากเมืองสุรินทร์และ 4. มาจากเมืองอุบลราชธานี เมื่ออพยพมาตั้งบ้านเรือนแล้วต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่ชาวบ้านที่นี่โชคดีเพราะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสะสมอยู่ใต้พื้นดินเป็นแสนๆปีคือภูเขาบริเวณใกล้เคียงมีลาวาจากภูเขาไฟไหลลงมาทับถมกลายเป็นดินดี มีแร่ธาตุ ชาวบ้านชุมชนบ้านโคกเมืองมีอาชีพทำนา ทำสวนผสมพืชผักผลไม้ ได้ผลดีโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิภูเขาไฟกลิ่นหอมและมีวิตามิน นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวพักแรกโฮมสเตย์ มีมากกว่า 30 หลังคาเรือนกิจกรรมนั่งรถอีแต๊กเยี่ยมชมภายในหมู่บ้านเช่นการทอผ้าไหมมัดหมี่ การทอเสื่อกก การผลิตกระเป๋าสวยๆ งามๆ การปลูกผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม

สุดท้ายเดินทางไปชมปราสาทเมืองต่ำอายุ 1,400 ปี ส่วนชื่อว่าปราสาทเมืองต่ำชาวบ้านเมื่อตั้งเป็นชุมชนแล้วก็พบร่องรอยของเมืองเก่าเห็นว่าตั้งอยู่พื้นที่ต่ำกว่าปราสาทหินพนมรุ้งก็เลยเรียกว่าปราสาทเมืองต่ำอยู่ติดกับบึงน้ำโบราณน้ำไม่เคยแห้งจากบึงนี้ เดินทางต่อไปอุทยานแห่งชาติเขาพนมรุ้งเป็นปราสาทสมัยขอมเรืองอำนาจน่าเดินทางไปศึกษาเพราะก้อนหินแต่ละก้อนใหญ่มากเคลื่อนย้ายมาสร้างตัวบันไดขึ้นไปถึงตัวปราสาทบนเข้าพนมรุ้งบอกได้น่าทึ้งมาก

16.00 น. ชุมชนบ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัยม์ ชุมชนบ้านเจริญสุขอพยพมาจาก จ.อุบลราชธานี เมื่อปี 2501 พอตั้งบ้านเรือนแล้วชาวบ้านมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่แต่วิถีชุมชนยังมีอยู่คือการทอผ้าใช้กันในครัวเรือนต่อมาได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน คิดหาสีธรรมชาติมาย้อมผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือและผ้ามัดหมี่หลากสีเรียกว่าสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟเพราะชุมชนบ้านเจริญสุขใกล้เขาพระอังคารเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน พักค้างคืนโฮมสเตย์ชุมชนบ้านเจริญสุข พร้อมอาหารท้องถิ่นเช่นส้มตำ น้ำพริกผักสดๆ และแกงต่างๆ ของชาวอีสาน

 

วันที่สอง

รุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อทานอาหารแล้ว 08.30 น. ออกเดินทางไปวัดเขาพระอังคาร ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ วัดนี้มีร่องรอยปล่องภูเขาไฟ มีโบสถ์ 3 ยอดดูแปลกตา มีใบเสมาหิน 8 คู่ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยขอม มีพุทธศิลป์ผสมศิลปะขอม วัดเขาพระอังคารสร้างคล้ายๆ ปราสาทในยุคขอมเรืองอำนาจ

09.30 น. ออกเดินทางไปชุมชนบ้านสนวนใน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนเล็กๆ แต่มีเสน่ห์น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแต่เดิมอพยพมาเมืองร้อยเอ็ดมาตั้งเป็นชุมชนบ้านสนวนนอกและบ้านสนวนในเมื่อ150 ปีที่ผ่านมาแต่ภาษาพูดเป็นภาษาเขมร ส่วนชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อสนวนมีขึ้นอยู่ที่นี่ กิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชุมชน มีผ้าไหมพื้นเมือง ผ้ายกขิดลายช้างม้า ผ้าลายหางกระรอกและทานอาหารกลางวันชุมชนบ้านสนวนใน

13.30 น. ออกเดินทางไปชุมชนบ้านอาลึ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชาวกูย ต.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่ปี 2459 ส่วนชื่อบ้านมาชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งบริเวณหนองน้ำอาลึ ชาวบ้านชุมชนอาลีใช้ภาษากูยหรือภาษาส่วย กิจกรรมเยี่ยมชมหมู่บ้านมีเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ผ้าย้อมสีมะเกลือเป็นสีคงทน เรียนรู้ทอผ้าไหมการตัดเย็บเสื้อผ้าและอาหารค่ำแบบพาแลงหรือขันโตก

15.30 น. ออกเดินทางไปชุมชนบ้านสวาย ต.สวาย จ.สุรินทร์ ชุมชนบ้านสวายเป็นชุมชนเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านกลายเป็นการยกระดับขึ้นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การทอผ้าของชาวบ้านสวายเค้าใช้ไหมน้อยหรือไหมเส้นเล็กๆ เมื่อทอผ้าไหมแล้วตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วสวมใส่เย็นสบาย

16.30 น. ออกเดินทางไปชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ กิจกรรมนั่งรถเครื่องพ่วงข้างเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านมี 3 เผ่าคือลาวภาคอีสาน ชาวกวยและชาวเขมร ชมการทอเสื่อกก ไม้ไผ่เครื่องจักรสาน การทอผ้าไหม เมื่อพักโฮมสเตย์ มีกิจกรรมล่องเรือดูหิงห้อยในห้วยทับทันยามค่ำๆ รุ่งเช้าทานอาหารเช้าแล้วแวะวัดอ้อมแก้วทำบุญไหว้พระ กับความร่มรื่นสวนป่ากุดหวาย ก่อนเดินทางกลับชาวบ้านจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากหลายสีเพื่อส่งนักท่องเที่ยว

 

วันที่สาม

09.30 น. ออกเดินทางไปชุมชนบ้านปราสาทเยอ ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ชมการแสดงรำ4เผ่าของชาวบ้านปราสาทเยอแต่งตัวขุดประจำเผ่าสวยงาม พูดคุยภาษาท้องถิ่นเผ่าเยอและภาษาส่วย มีกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองปราสาทเยอผ้าลายลูกแก้ว ผ้าลายเกล็ดเต่า มีข้าวหอมมะลิสุดยอด

11.30 น. ออกเดินทางไปบ้านกู่ ต.ปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ บ้านกู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ การทอผ้าไหมและของที่ระลึกจากรังไหม ไหว้พระพุทธรูปวัดบ้านกู่เป็นวัดประจำหมู่บ้านสร้างขึ้นในปี 2303 (ทานอาหารกลางวันของหมู่บ้านกู่)

13.40 น. เดินทางไปชุมชนบ้านเมืองหลวง ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ บ้านเมืองหลวงมาจากคำว่าบ้านเมียหลวงมีเจ้าเมืองเขมรเดินทางมาตรวจราชการแล้วมีภรรยาที่นี่เลยเรียกว่าบ้านเมียหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านเมืองหลวง ชมการทอผ้ามัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าลายลูกแก้ว ผ้าไหมพันคอและเสื้อผ้าเย็บมือย้อมสีมะเกลือ

15.50 น. ออกเดินทางไปบ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี(พักแรกอ.โพธิ์ไทร) รุ่งขึ้นตอนเช้ารับแสงอาทิตย์ริมแม่น้ำโขง บ้านปากกะหลางเที่ยวและศึกษาวัฒนธรรมชาวบ้านวิถีชีวิตแม่น้ำโขง มีผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้หลายชนิด ชิมอาหารปลาในแม่น้ำโขงเช่นป่นปลา ต้มส้มปลาและปลาทอดเป็นต้น ล่องเรือแม่น้ำโขงท่าหาดสลึง ผาหาดวัดใจ แก่งสองคอนและสามพันโบก

10.00 น. ออกเดินทางไปบ้านลาดเจริญ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บ้านลาดเจริญชุมชนท่องเที่ยว มีโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำโขง กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำโขง มีหาดทรายสูง แหล่งการค้าไทยลาว แวะนมัสการหลวงปู่จันทร์หอมวัดบุ่งขี้เหล็ก(อาหารกลางวันตลาดเขมราฐ)

13.50 น. ออกเดินทางไปบ้านท่าลั้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ชุมชนและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง ศึกษาชาวบ้านท่าลั้งเรียกตัวเองว่าชนเผ่าบรูอยู่แบบเรียบง่าย อาชีพทำประมงน้ำจืด เครื่องจักรสานด้วยไม่ไผ่ ล่องเรื่อแม่น้ำโขงวิวทิวทัศน์และความอุดมสมบูรณ์ของปลาหลากหลายชนิด

15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯถึงประมาณตี 5 ทริปนี้อาจจะยาว ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่แสนพิเศษอย่างแน่นอนและจะถูกประทับในความทรงจำมิรู้ลืมกันเลยทีเดียว

Leave a Reply

error: Content is protected !!