เส้นทางท่องเที่ยวที่ 3 ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองบัวลำภู

เส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี-หนองบัวลำภู (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯไป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น บ้านดงสะคร่าน ต.วังสวาย มีจุดชมวิวทิวทัศน์ดงสะคร่านเทือกเขาสลับซับซ้อนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงาม สัมผัสทะเลหมอกพื้นที่อุทานแห่งชาติภูผาม่านเป็นเขาสูง มีไร่สวนผสมดงสะคร่าน ( ควรทานอาหารกลางวัน อ.ภูผาม่าน )

13.50 น. เดินทางต่อไปบ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กิจกรรมชมการแสดงงูจงอางเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. การแสดงงูจงอางเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างแพร่หลาย แต่เดิมชาวบ้านโคกสง่าเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อขายยาสมุนไพรแล้วแสดงการจับงูเห่าแต่งูเห่าสามารถพ่นพิษออกมาทางปากเข้าใบหน้าอันตรายเลยเปลี่ยนมาใช้งูจงอางแสดงแทน (สถานที่ใกล้เคียงแวะได้วัดพระธาตุขามแก่น)

15.30 น. เดินทางไปบ้านคำหญ้าแดง ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมวิถีชาวบ้านคำหญ้าแดงมีเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ ไซดักปลา สุ่มไก่ สุ่มจับปลา กระติกข้าวเหนียวและหวดนึ่งข้าวเหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านคำหญ้าแดง (ควรจะพักค้างคืนในตัว อ.บ้านฝาง 1 คืน )

 

วันที่สอง

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก 08.30 น. ออกเดินทางไปบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาญ จ.อุดรธานี กิจกรรมเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านเชียงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีแห่งแรกของประเทศไทยเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 16.30 น. เยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมชาวไทพวนบ้านเชียงมีเรื่องเล่าหมู่บ้านเชียงแห่งมรดกโลกยาวนาน 5,600 ปี เอกลักษณ์ชาวไทพวนเครื่องแต่งกายสวยงาม

10.00 น. เดินทางไปบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวบ้านเชียงแหวมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อเช่นเสื่อกกแปรรูป ผ้าขาวม้าลายทะเลบัวแดง เสื่อกกพับได้ หมอนสม๊อค แจ่วบองและน้ำพริกตาแดงบัวสาย ล่องเรือชมทะเลบัวแดง

12.00 น. เดินทางไปทานอาหารกลางวันบ้านโนนสวรรค์ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อาหารท้องถิ่นส้มตำ ยำไข่มดแดง แกงยอดอ้อยและปลาทอดต่างๆ กิจกรรมชมผ้าไหมมัดหมี่ เสื้อคลุมสวยงามและเสื่อกกหลากหลายสี สวนมะม่วงมหาชนกจะออกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี (สามารถเดินทางไปนมัสการหลวงปู่ตื้อวัดศรีธาตุ)

ออกเดินทางต่อไปบ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ชาวบ้านห้วยทรายมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านผลิตดอกไม้จากดินหอ ดอกไม้จากใยผ้ามีให้เลือกหลากหลายสีและแจ่วบองแบบโบราณ(สถานที่ท่องเที่ยวไกล้เคียงท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อยแลนด์มาร์คและอนุสรณ์สถาน)

16.00 น. เดินไปภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน ลงพายเรือในอ่างเก็บน้ำ มีวนอุทานบัวบานร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด บ้านภูพานทองมีภูเขาช่วงหน้าหนาวหมอกลงเต็มพื้นที่และมะขามหวานภูพานทองเป็นสินค้าชุมชน (พักโฮมสเตย์ไหว้พระพุทธรูปวัดป่าเจริญธรรม)

17.30 น. ออกเดินทางต่อไปบ้านผาเจาะ ต.เทพคีรี อ.นาวง จ.หนองบัวลำภู (ควรจะพักค้างคืนในตัว อ.นาวง)รุ่งเช้าอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม

08.30 น. ออกเดินทางไปถ้ำผาเจาะเป็นเขาหินโดดเดี่ยวอยู่ทุ่งนาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเหมือนกำแพงมองสุดสายตา วิวทิวทัศน์สวยงาม บนสุดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่

11.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯทานอาหารระหว่างทางถึงกรุงเทพฯประมาณ4ทุ่ม

บ้านห้วยทราย

Leave a Reply

error: Content is protected !!