เส้นทางท่องเที่ยวที่ 5 ลัดเลาะเรียบโขงจากเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงลัดเลาะเรียบโขงจากเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร

วันแรก

05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯตามเส้นทางสายเพชรบูรณ์ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถึงบ้านนายูงหรือบ้านหัวนายูงสมัยโบราณมีนกยูงลงมากินข้าวในนาของชาวบ้านเพราะบริเวณนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่และป่าหนาทึบมากด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกยูงต่อมามีบ้านเรือนสัตว์ต่าง ๆ หายไป บ้านหัวนายูงมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเช่นภาษาไทยเลยและการแต่งตัวแบบสมัยนิยม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือหน้ากากผีตาโขนและกลุ่มกะลาไม้ไผ่ ท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์แล้วเดินทางไปศึกษาความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรักบริเวณลานจอดรถมีสินค้าของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝาก

12.00 น. ออกเดินทางต่อไปบ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย(แวะทานอาหารกลางวันเส้นทาง อ.ภูเรือ)

13.50 น. เดินทางไปบ้านน้อยเป็นหมู่บ้านติดแม่น้ำโขงและเป็นหมู่บ้านที่รอรับนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าOTOP ของชุมชนต่าง ๆ ทั่ว จ.เลย มีจำหน่ายในหมู่บ้านน้อยเช่นผ้าไหม ผ้าห่ม ผ้าฝ้ายไทยเลย มะพร้าวแผ่นและมะพร้าวแก้ว หมู่บ้านน้อยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรหมแดนไทย-ลาว ยามเย็นและเช้าถ่ายภาพวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วล่องเรือไปแกงคุดคู้ได้

15.30 น. ออกเดินทางไปบ้านผางาม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย บ้านผาหิน มีสถานที่ท่องเที่ยวเขาหินหรือสวนหินชาวบ้านเรียกว่าเขาวงกตก้อนหินเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติดูแปลกตา มีพันธุ์ไม้อีกหลายๆชนิดบางต้นเป็นไม้หาอยากอายุพันปี นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมีจุดชมวิวทิวทัศน์และอุโมงค์ให้ได้ชมด้วย

17.00 น. ออกเดินทางต่อไปบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย (ควรจะพัก1คืนในตัวเมืองหนองคาย) รุ่งเช้าทานอาหารเสร็จแล้ว

 

วันที่สอง

08.30 น. เดินทางไปบ้านเดื่อชมวิถีชีวิตริมโขง ท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์วิวทิวทัศน์สวยงามชาวบ้านเดื่อทำกระชังปลาในแม่น้ำโขง วัฒนธรรมริมโขง เบิ่งโขงชมจันทร์ทานอาหารพาแลงแล้วล่องเรือในแม่น้ำโขง

10.00 น. ออกเดินทางไปบ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสัมผัสชาวบ้านแบบชนบทไทยลาว วิถีธรรมชาติริมโขง ช่วงออกพรรษานักท่องเที่ยวจะเดินทางมาพักโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้งเพื่อดูปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค มีอาหารประเภทปลาแม่น้ำโขงและถั่วตัด ถั่วอบสมุนไพร ไข่พอกเค็มและน้ำพริกแจ่วแดง(เดินทางเข้าตัวเมืองหนองคายนมัสการหลวงพ่อพระใสและตลาดท่าเสด็จ)

11.30 น. ออกเดินทางไปบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (ทานอาหารระหว่างทาง)

13.50 น. เดินทางต่อไปบ้านหม้อจุดผ่อนปรนชายแดนไทยกับลาวแต่กั้นด้วยแม่น้ำโขง บ้านหม้อนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักโฮมสเตย์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ไทยกับลาวสองฝั่งโขง มีเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ บ้านหม้อมีศาลเจ้าแม่นางอั้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนมานาน 200 กว่าปี มีสับปะรดหวานบ้านหม้อ (สามารถเดินทางต่อไปวัดหินหมากเป้ง นมัสการหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีและมีถ้ำพญานาคด้านหน้าวัดริมแม่น้ำโขง)

16.00 น.  เดินทางไปบ้านหอคำ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ บ้านหอคำริมโขงวิวทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวเดินทางไปบ้านหอคำซื้อสินค้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้ามีผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้ามัดย้อมจากโคลนแม่น้ำโขง มีข้าวกล้อง ข้าวซ่อมมือ แหนมปลาสัม ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีช่วงเย็นมีตลาดนัดริมโขง(วัดหอคำประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ)

17.30 น. เดินทางไปบ้านสุขสาคร ต.หนองหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ(ควรจะพัก 1 คืนในตัว อ.พรเจริญหรือในตัวเมืองบึงกาฬ)

 

วันที่สาม

รุ่งเช้าอาหารเช้าแล้ว  08.50 น. ออกเดินทางไปบ้านสุขสาครเป็นชุมชนเก่าแก่มีมาตั้งแต่ปี2476 มีกลุ่มทอผ้าขาวม้าหลากสีสวยงามและรองเท้าหนัง บ้านสุขสาครมีแหล่งน้ำหนองเลิงและแม่น้ำสงครามจึงอุดมสมบูรณ์มีปลานานาชนิด(นักท่องเที่ยวเดินทางไปล่องแพในหนองน้ำเลิง อ.พรเจริญ หนองน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ 3,065 ไร่)

10.30 น. เดินทางต่อไปบ้านคำสมบูรณ์ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ชุมชนบ้านคำสมบูรณ์กลายมาเป็นชื่อหาดคำสมบูรณ์ของบึงโขงหลงนักท่องเที่ยวเรียกว่าบางแสนอีสานบริเวณนี้มีร้านอาหารประเภทปลาเผา กุ้งเผา กุ้งเต้นเป็นต้น บ้านคำสมบูรณ์มองเห็นภูลังกาวิวทิวทัศน์งดงาม

11.30 น. เดินทางต่อไปบ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม(อาหารกลางวันระหว่างทาง) ชุมชนบ้านไขยบุรีหรือเคยเป็นเมืองไชยบุรีมาก่อนมีแม่น้ำสองสีคือแม่น้ำสงครามไหลมารวมกับแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำสองสี เดินทางไปเที่ยวพักโฮมสเตย์บ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม(เที่ยววัดกลาง ฟ้าสางเมืองไชยบุรี)

14.00 น. เดินทางไปบ้านโพน ต.โพนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม บ้านโพนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุ120ปี ชาวบ้านมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่และค้าขายโดยเฉพาะชาวไทยโฮง หมู่บ้านโพนมีบ้านเรือน168หลังคาเรือน

15.30 น.  เดินทางต่อไปบ้านหนองสังข์ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม มีกลุ่มแม่บ้านทอผ้ามุกลวดลายงดงาม  มีผลิตภัณฑ์จักรสานจากใยพลาสติกเป็นตระกร้า มีผ้าย้อมครามเสื้อ กางเกง ผ้าขาวม้า ย่ามและผ้าห่มเป็นต้น ชาวบ้านหนองสังข์ย้ายถิ่นฐานมาจากสปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงมาหนึ่งพันหลังคาเรือน

17.30 น. ออกเดินทางไปบ้านจอมแจ้ง ต.บ้านแป้น อ.โนนนาแก้ว จ.สกลนคร (ควรพัก1คืนใน อ.โนนนาแก้วหรือตัวเมืองสกลนคร) 

 

วันที่สี่

รุ่งขึ้นอาหารเช้าเสร็จแล้ว 08.30น. ออกเดินทางไปบ้านจอมแจ้ง ชาวบ้านจอมแจ้งมีอาชีพทำนา ทำประมงน้ำจืด ทอผ้าและเครื่องจักรสานโดยเฉพาะผ้าลายมุกเป็นผ้าลายยกดอกหาชมได้อยาก บ้านจอมแจ้งเปิดบ้าน เปิดเฮือนรอรับนักท่องเที่ยว นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์หนองหาร ชาวบ้านจอมแจ้งปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่และทอเสื่อกก(สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปวัดราชินีสายประคำศักดิ์สิทธิ์ยามเย็นถ่ายภาพแสงเป็นเงาของวัดกับผิวน้ำและท้องฟ้าสวยงาม)

10.40 น. ออกเดินทางไปบ้านหนองส่าน ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร บ้านหนองส่านหมู่บ้านเล็กๆในเทือกเขาภูพานมีทุ่งนา ธรรมชาติและป่าเขา ชาวบ้านอพยพมาจากสปป.ลาว บ้านเรือนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ วัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นเรียกว่าหัวไร่ปลายนา  มีเห็ด มีปลา มีหน่อไม้และผักสวนครัว ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทำเกษตร ผ้าย้อมคราม เสื้อผ้าและคลุมไหล่

12.00 น. อาหารกลางวัน  13.40 น.  ออกเดินทางไปบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โนนนาแก้ว จ.สกลนคร บ้านแป้นมีสวนสาธารณะรอรับตะวันริมหนองหาร นักท่องเที่ยวเดินทางเรียนรู้เรื่องเกษตรลอยน้ำเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านแป้นในบึงหนองหาร มีสะพานทอดยาวริมบึงชมแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ล่องแพไม้ไผ่พร้อมอาหารนั่งได้8-10คน ชาวบ้านแป้นมีอาชีพทำนา ทำประมงน้ำจืด ทอผ้ามุกลวดลายงดงาม ( 12.30 น. ทานอาหารระหว่างทาง)

14.00 น. ต่อไปบ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ชาวบ้านพาลุกามีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมีผลิตภัณฑ์หมวกคาบอย หมวกแต่งดอกไม้ ที่รองจาน พวงกุญแจรูปหัวใจและรูปดาว มีศูนย์ข้าวชุมชนและการแต่งตัวแบบประจำท้องถิ่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ บ้านพาลุกาหรือพาลุกะเป็นภาษาบาลีแปลว่าทราย”(เดินทางต่อไปบ้านหว้านใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวหนองก้านเหลืองและลำห้วยชะโนดเป็นหาดสามหาด)

15.40 น. ออกเดินทางไปหนองหล่ม ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักโฮมสเตย์หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์และเลือกซื้อสินค้าOTOP ผ้าฝ้าย ผ้าห่ม ผ้าพันคอ ผ้าทอมือและผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่า บ้านหนองหล่มหมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่ปี2337ชาวบ้านอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาจากสปป.ลาวเป็นชาวภูไทมีประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำโขง(นมัสการหลวงพ่อมุจลินท์วัดมุจลินท์)

17.30 น. เดินทางเข้าพักในตัวเมืองมุกดาหาร1คืนรุ่งเช้าอาหารเช้าเสร็จแล้ว 08.50 น. ออกเดินทางไปชุมชมบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ชุมชนบ้านแข้อพยพมาจากสปป.ลาวสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อตั้งเป็นหมู่บ้านแล้วเรียกว่าบ้านแข้ มาจากจรเข้เป็นสัตว์นำโชคแต่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแข้ ชาวบ้านแต่งตัวด้วยผ้าซิ่นพร้อมผ้าทอมือเป็นสไบเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกลองตุ้มและขบวนฟ้อนรำแบบชาวภูไท นักท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์พร้อมอาหารเลิศรสตามแบบชาวภูไท 10.30นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯทานอาหารระหว่างถึงกรุงเทพประมาณ4ทุ่ม

Leave a Reply

error: Content is protected !!