ชุมชนบ้านอะลึ  หมู่ที่  4  ต.สำโรงทาบ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์   

ประวัติความเป็นมา

สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของชาวบ้านอาลึรวมทั้งชาวสำโรงทาบเป็นชาวกูยอพยพมาจากแขวงจำปาสัก ตอนใต้ของประเทศลาว อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งชุมชนบริเวณนี้   ยาวนานนับร้อยปี  ปัจจุบันชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตภายใต้ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกายโบราณ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกูย เช่น การทอผ้าไหมพื้นเมือง การย้อมผ้าด้วยมะเกลือ การรำแกลมอและพิธีกรรมเซ่นไหว้ปู่ตา “บ้านอาลึ” ตั้งชื่อตามต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณสระน้ำของหมู่บ้าน ปัจจุบันชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาเป็นส่วนใหญ่ สตรีภายในหมู่บ้านจะใช้เวลาว่างในการทอผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมมะเกลือ) เป็นภูมิปัญญาที่สืบมาจากบรรพบุรุษ บ้านของชาวกูยมีลักษณะใต้ถุนสูงด้านหน้าเอาไว้เลี้ยงช้าง ใต้ถุนใช้เป็นที่วางหูกทอผ้า วางกระด้งไหม และวัสดุเครื่องใช้ที่สานด้วยหวายหรือไม้ไผ่ และชาวกูยบางบ้านจะแบ่งส่วนหนึ่งที่ติดตัวบ้านเป็นยุ้งข้าว

อัตลักษณ์ของชุมชน

หมู่บ้านแห่งนี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้ ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและ   วิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้านโบราณที่ยังคงมีให้เห็น  มีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันเป็นเวลานับร้อยปี ภายใต้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและการแต่งกายแบบโบราณที่สืบทอดกันมาไว้คอยรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างเช่น บ้านเรือน และฉางข้าวโบราณที่สร้างขึ้นในแบบของ ชาวกูย  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

สัมผัสกับวิถีชีวิตการทอผ้าไหมพื้นบ้าน และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำไร่นาเกษรตรกรรมแบบดั้งเดิม และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม พิธีกรรมรำแกลมอ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากนอกจากที่ชุมชนชาวกูย บ้านอาลึ อำเภอสำโรงทาบ

อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้พัฒนาต่อยอดสำหรับเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ ผ้าไหมมัดย้อมจากสีธรรมชาติลายลูกแก้ว ผ้าคลุมไหล่ลายเชิงช้าง  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม และอื่น ๆ อีกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาเยี่ยมเยียนวิถีชีวิตชุมชนชาวกูยโบราณที่บ้านอะลึ โฮมสเตย์ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บ้านอะลึ  หมู่ที่  4  ต.สำโรงทาบ  อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
  • นายสระพรั่ง วิถุนัด ประธานชุมชน โทรศัพท์ 06 2177 9052
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรงทาบ  โทรศัพท์   0 4456 9256

Leave a Reply

error: Content is protected !!