ชุมชนบ้านโคกเมือง  หมู่ที่ 6, 9, 10, 18  ต.จรเข้มาก  อ.ประโคนชัย   จ.บุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา

บ้านโคกเมือง เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ ชาวบ้านที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอพยพจากตำบลตาจง อำเภอละหานทราย (ปัจจุบัน) ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี  เดิมพื้นที่บริเวณนี้ เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาก่อนในอดีต โดยมีหลักฐานทางโบราณสถาน ที่สำคัญ คือ ปราสาทเมืองต่ำ มีอายุมากกว่า 1,400 ปี เริ่มแรกเป็นชุมชนเล็กเมื่อประมาณ 100 กว่าปี อพยพมาตั้งบ้านเรือน แล้วต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ที่ชุมชนชาวบ้านโคกเมืองส่วนมากมีอาชีพทำนา และทำการเกษตรแบบผสมผสาน ชาวบ้านที่นี่โชคดีเพราะดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสะสมอยู่ใต้ดิน เพราะในอดีตนานนับพันปีมาแล้ว ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ภูเขาไฟ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิมาก ทำให้ข้าวหอมมะลิของที่นี่มีมีกลิ่นหอม นุ่ม และรสชาติดี มีวิตามินและแร่ธาตุสูง

บ้านโคกเมือง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปี และที่สำคัญคือ มีความเกี่ยวโยงกับ “ปราสาทเมืองต่ำ” มหัศจรรย์ของอารายธรรมขอมโบราณ ที่มีขนาดใหญ่และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีความงดงามไม่ด้อยไปกว่าปราสาทพนมรัคเลย ชาวพื้นเมือง เรียกว่า “ปราสาทเมืองต่ำ” เพราะเชื่อว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งอยู่บริเวณต่ำ เมื่อเทียบกับปราสาทเขาพนมรัค ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่อยู่บริเวณสูง  เป็นปราสาทหินศิลปะแบบบาปวน ความโดดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือ รูปปั้นพญานาคห้าเศียร ศีรษะเกลี้ยง ไม่มีเครื่องประดับเหมือนพญานาคแห่งอื่นในกลุ่มปราสาทขอม และมีสระน้ำหักมุมประจำอยู่ทั้งสี่มุมในบริเวณปราสาท  ยามเช้าเดินออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่ บาราย หรือ ทะเลเมืองต่ำ ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสระก่อด้วยศิลาแลง มีท่าน้ำและบันไดทางลง สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในชุมชนในสมัยโบราณ

อัตลักษณ์ของชุมชน

นอกจากโบราณสถานยังมีบริการนั่งรถอีแต๊กเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน  ดูการทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาจากบรรพบุรุษคือ “ผ้าไหมลายผักกูด”  ซึ่งนิยมทอกันมาแต่โบราณ เกิดจากการนำศิลปะที่ปรากฏบนเสาซุ้มประตูของปราสาทหินเมืองต่ำ มาทำเป็นลายผ้าทอที่งดงาม ได้รับความนิยมจนเป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

ชมการทอเสื่อกกที่ทอมาจากต้นไหล อย่างเสื่อลายขิด  เสื่อลายปราสาทเมืองต่ำ เสื่อที่นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋า แจกัน และสามารถเรียนรู้การทอเสื่อกกและการทอผ้า โดยสามารถทดลองทำด้วยตนเองได้มีผู้เชี่ยวชาญคอยสาธิตและสอนการทออย่างง่ายๆ อย่างใกล้ชิด  ที่บ้านโคกเมืองมีโฮมสเตย์สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมากถึง 30 หลังคาเรือน และมีร้านค้าชุมชนที่รวมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ผ้าไหมมัดหมี่ และสินค้าจากเสื่อกกที่ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาให้ได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อเป็นของฝาก

ข้อมูลการติดต่อ :

  • บ้านโคกเมือง  หมู่ที่ 6,9,10,18  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองประโคนชัย โทรศัพท์  04467 1440

Leave a Reply

error: Content is protected !!