ชุมชนบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

บ้านโคกสง่าหรือประชาชนทั่วไปรู้จักในนาม “หมู่บ้านงูจงอาง” เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่อายุ 109 ปี ประชาชนมีวิถีชีวิตการทำมาหากินที่มีความเป็นอัตลักษณ์แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นๆ  แต่ในความแตกต่างก็ยังคงแฝงด้วยความเหมือนในวิถีชีวิตการทำมาหากินแบบสังคมชนบททั่วไป คือการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา  เลี้ยงสัตว์ ความแตกต่างที่โดดเด่นของหมู่บ้านโคกสง่าคือ การเพาะเลี้ยงงู การแสดงงู ควบคู่กับการออกเร่ขายยาสมุนไพร โดยนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเกี่ยวกับยาสมุนไพรรวมกับความรู้เกี่ยวกับงู

อัตลักษณ์ของชุมชน

บุคคลที่คิดและเป็นผู้แสดงกับงูคนแรกคือ พ่อเคน  ยงลา และต่อมาได้เปลี่ยนจากงูเห่ามาเป็นงูจงอางแสดงแทน เนื่องจากงูเห่าสามารถพ่นพิษได้ในระยะไกลเป็นอันตรายมาก เมื่อการแสดงได้รับความสนใจจากประชาชนมาก ๆ จึงเกิดความคิดที่จะนำคนเข้ามาในหมู่บ้าน โดยที่ไม่ต้องออกเร่ขายสมุนไพรและแสดงงูตามที่  ต่าง ๆ อีก  จึงหางูมาเพาะเลี้ยงไว้ที่บ้านเรือนและเพิ่มจำนวนครัวเรือนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็น “หมู่บ้านงูจงอาง”  วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เกี่ยวพันธ์กับงูมาตลอดหลายอายุคน ชาวบ้านโคกสง่าเลี้ยงงูเสมือนเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งเหมือนกับสุนัขหรือแมว เพราะทุกครัวเรือนจะเลี้ยงงูจงอางเอาไว้ นอกจากนี้ยังฝึกเด็กเล็กให้มีความคุ้นเคยกับงูเพื่อให้เด็กสามารถแสดงโชว์กับงูได้เป็นการหารายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการสืบทอดวิชาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านโคกสง่าให้คงอยู่ตลอดไป

เส้นทางท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์โดยชุมชน

หากพูดถึงด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการแสดงงูจงอางของหมู่บ้าน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ดังนั้นชาวบ้านโคกสง่าจึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งชมรมงูจงอางขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์งูและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน  โดยจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการงูและการดำรงชีวิตของงูในโรงเรือนเพาะพันธุ์งูจงอาง กราบไหว้ขอพรศาลปู่ตาและศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่งูจงอางตามความเชื่อ และความนับถือของชาวบ้าน ชมการแสดงการชกมวยระหว่างงูกับคน การแสดงของสาวน้อยงูจงอาง กราบนมัสการ “หลวงปู่กระโดน” พระไม้แกะสลักมีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีธรรมา โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่า หลวงปู่กระโดนเป็นพระเสี่ยงทายที่แม่นยำซึ่งชาวบ้านที่อยากรู้ว่าจะทำสิ่งใดสำเร็จหรือไม่นั้นก็จะมาเสี่ยงทายกับพระองค์นี้ จุดต่อไปบริเวณไม่ไกลกันมีวัดป่าปิยะราช ที่มีพระปางไสยาสน์องค์ใหญ่สวยงามสามารถเข้าไปกราบขอพรได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล จุดสุดท้ายแวะเที่ยวชมทรรศนียภาพอ่างเก็บน้ำโศกไห อ่างเก็บน้ำโบราณที่มีความเก่าแก่มากของที่นี่ หมู่บ้านงูจงอางแห่งนี้มีหว่านสมุนไพรที่ขึ้นชื่อ คือ ว่านถอนพิษงู โดยชาวบ้านนิยมนำมาฝนทาบริเวณข้อมือ แขน ขา หรือจุดที่มีอาการปวดเหมื่อย ปัจจุบันชาวบ้านโคกสง่า ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากว่านถอนพิษงูภายใต้เครื่องหมายการค้า “นาคา” เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ พกพาง่ายเหมาะที่จะเลือกซื้อเป็นของฝาก มีทั้งรูปแบบของน้ำมันสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อย  ยาหม่อง เพื่อบรรเทาอาการปวด ถอนพิษจากการถูกแมลงกัด ต่อย ยาดมช่วยให้รู้สึกสดชื่น แก้อาการเวียนศรีษะ หน้ามืด  อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด สามารถเข้าไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรนาคาบ้านโคกสง่าได้ที่ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ : 

  • ชุมชนบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
  • นายปลาง พระเมือง ประธานหมู่บ้านงูจงอางโคกสง่า โทรศัพท์  061331 0728
  • สำนักงานพัฒนาอำเภอน้ำพอง  โทรศัพท์  043-431-063

Leave a Reply

error: Content is protected !!