Category

เส้นทางท่องเที่ยว

ร่วมเปิดตัวโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเท...
Read More

เที่ยวตลาดเก่าลาดชะโดแห่เทียนพรรษา ชมบ้านเขียว เข้าพิพิธภัณฑ์ แวะวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ตามเส้นทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จาก...
Read More

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราช...
Read More

กราบขอพรเจ้าแม่ทับทิมทอง @ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวปากน้ำปราณ

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทนพาไปปากน้ำปราณและศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)สุข...
Read More

เดินท้องพญามังกร ตั้งจิตขอพร @วัดสามพราน เที่ยวชิมก๋วยเตี๋ยว ช้อปผลไม้เจ๊ดำ

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปวัดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ชมสิ่งมหัศจรรย์เดินเข้าท้องพญามัง...
Read More

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งโอโซนของ อ.สามพรานจ.นครปฐม

ทักทายเช้าวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2562 วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งโอโซ...
Read More

สวนสามพรานในมุมมองใหม่!! ใส่ใจสุขภาพกับผักปลอดภัยต้องไปตลาดสุขใจ @โรงแรมสวนสามพราน

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องราวของเกษตรอินทรีย์ต้องไปสวนสามพราน อ.สาม...
Read More

เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์” จ.นครปฐม

ทักทายเช้าวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี(ราชบุรี-นครปฐม) เชิญ...
Read More

อยากกินทุเรียนภูเขาไฟ….ต้องไปศรีสะเกษ  มีเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

อยากกินทุเรียนภูเขาไฟ….ต้องไปศรีสะเกษ  มีเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วั...
Read More
1 2 3