Category

เส้นทางท่องเที่ยว

เที่ยวสวนสามพรานสำราญใจ อาหารปลอดภัยต้องตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

รายการ “เรียกที่นี่ ว่าที่รัก” โดยหนุ่ม-สุทน สุขสันต์วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  วันนี้จะพาไปรู้...
Read More

จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “Food and Beverage innovation”

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างม...
Read More

OTOP – D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน

OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนท่องเ...
Read More

โครงการเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก “Pathum Thani Market 4.0”

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจตลาด ตามโครงการ “เม...
Read More

ร่วมเปิดตัวโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเท...
Read More

เที่ยวตลาดเก่าลาดชะโดแห่เทียนพรรษา ชมบ้านเขียว เข้าพิพิธภัณฑ์ แวะวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ตามเส้นทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จาก...
Read More

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราช...
Read More

กราบขอพรเจ้าแม่ทับทิมทอง @ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวปากน้ำปราณ

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทนพาไปปากน้ำปราณและศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์)สุข...
Read More

เดินท้องพญามังกร ตั้งจิตขอพร @วัดสามพราน เที่ยวชิมก๋วยเตี๋ยว ช้อปผลไม้เจ๊ดำ

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปวัดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ชมสิ่งมหัศจรรย์เดินเข้าท้องพญามัง...
Read More
1 2 3 4 5 6
error: Content is protected !!