Category

News

กราบพระนั่งดิน วัดพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

พี่หนุ่ม-สุทน ได้เดินทางไปเที่ยว อ.เชี่ยงคำ จ.พะเยา เข้าไปวัดพระนั่งดินเพราะวัดนี้น่าสนใจมากๆ ครับ โ...
Read More

การลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโ...
Read More

อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปรักทรัพยากรป่าไม้และน้ำตกอุ่นในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา)ทั...
Read More

จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “Food and Beverage innovation”

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างม...
Read More

OTOP – D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน

OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนท่องเ...
Read More

โครงการเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก “Pathum Thani Market 4.0”

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจตลาด ตามโครงการ “เม...
Read More

ร่วมเปิดตัวโครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY เปิดตัว 44 เยาวชน 17 ประเทศ

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเท...
Read More

เที่ยวตลาดเก่าลาดชะโดแห่เทียนพรรษา ชมบ้านเขียว เข้าพิพิธภัณฑ์ แวะวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ตามเส้นทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จาก...
Read More
1 2 3 5